ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕДАГОГІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

Тетяна Єльчанінова, Тарас Жванія, Роман Благой, Олена Малихіна, Людмила Жданюк

Анотація


Актуальність дослідження.Актуальність наукового аналізу проблеми адаптації педагогів у сучасних навчальних закладах в період пандемії є високою, своєчасною та необхідною у питанні розробки та застосування до цієї категорії працівників спеціальних програм та технологій адаптації, які б враховували усі сучасні вимоги та позитивний досвід на вітчизняному та закордонному полі. Це обумовлює попереднє всебічне вивчення явища та феноменів, які його обумовлюють.

Мета дослідження: визначити особливості психологічної адаптації педагогів-початківців, фактори її становлення, розробити рекомендації для профілактики дезадаптації молодого викладача.

Методи: теоретичні методи: аналіз, узагальнення, систематизація теоретичних даних; емпіричні методи: спостереження, опитування, тестування; методи математичної і статистичної обробки даних. З метою визначення особливостей психологічної адаптації педагогів були застосовані наступні методики: опитувальник для оцінки рівня соціально-психологічної адаптації вчителя середньої школи (М. Дмитрієва); методика для оцінки професійної дезадаптації (М. Дмитрієва); методика «Інтегральна задоволеність працею» (А. Батаршева); тест «Нервово-психічна адаптація» (І. Гурвіч).

Вибірка дослідження: 60 педагогів закладів середньої освіти м. Харкова.

Результати і висновки. Поглиблено уявлення про соціально-психологічну адаптацію педагогів-початківців завдяки уточненню характеристики різноадаптованих педагогів. Розширено уявлення про соціально-психологічну адаптацію педагогів до професійної діяльності через порівняння уточнених характеристик адаптації педагогів з різним стажем роботи. Визначено, що більшості своїй педагоги поділяються на осіб з вираженим та з низьким рівнем соціально-психологічної адаптації. Встановлені фактори дезадаптації педагогів-початківців: емоційні хвилювання, відчуття утоми, порушення циклу «сон-неспання» та зниження мотивації до діяльності. Відмічена загальна тенденція, яка пов’язана з тим, що чим гіршим є стан психічного здоров’я у педагога-початківця, тим гірше відбувається його адаптація до професійної діяльності. Встановлено, що більшість педагогів задоволені працею (та не задоволені її умовами), але серед педагогів-початківців, в порівнянні з іншими групами педагогів за стажем, виявлено найбільший відсоток незадоволених. Доведений значущий взаємозв'язок між психофізіологічною професійною дезадаптацією та соціально-психологічною адаптацією, який має зворотній та сильний характер. Доведений вплив соціально-психологічних чинників на вияв нервово-психічної адаптації. Доведено, що стаж праці впливає на соціально-психологічну та професійну адаптацію педагогів. Запропоновано низку методологічних рекомендацій для забезпечення успішності адаптації молодих педагогів.


Ключові слова


адаптація, соціально-психологічна адаптація, професійна адаптація, дезадаптація, стрес, педагоги-початківці, педагоги зі стажем.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alexandrov D.O. (2014). Profesiyna interioryzatsiya osobystostey u sotsialʹno-psykholohichnomu vymiri. Rolʹ osobystosti u formuvanni sotsialʹnykh vidnosyn u suchasnomu suspilʹstvi: zbirnyk naukovykh pratsʹ [Professional internalization of personalities in the social and psychological dimension. The role of personality in the formation of social relations in modern society: a collection of scientific works]. Irpin: Issue of Ukraine. P. 66-69. URL: https://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/11/ collection-scientific-works-2014_compressed.pdf

Malinovich LM (2012). Adaptatsiya studentiv-vypusknykiv do profesiynoyi diyalʹnosti. [Adaptation of graduates to professional activity]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. - Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Iss. 2 (2). 213-221.

Chen, Jian-Yong, Tu, Chia-Ching. (2019). A Study on Teacher Support and Learning Among Sixyear Normal University Freshmen: The Moderging Effect of Freshe Hardiness. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15 (12), EM 1827. URL: https://www.ejmsste.com/download/a-study-on-eract- -eachPport-and-e. Six-year-normal-universality-freshmen-7757.pdf

Blahoy R. R. (2021). Adaptatsiya spivrobitnyka do novoho mistsya roboty v period karantynnykh obmezhen [Adaptation of the employee to a new place of work during quarantine restrictions]. Molod u psykholohiyi : etnichna samosvidomist ta mizhetnichna vzayemodiya : zbirnyk naukovykh prats - Youth in psychology: ethnic self -awareness and interethnic interaction: a collection of scientific works / Edited by: Kuzikova S.B., Pasko K.M., Velttel A.V. and others. Sumy: AS Makarenko SSPU. 135-138.

Yelchaninova T.M. (2012). Zabezpechennya profesiynoho stanovlennya maybutnikh psykholohiv-vykladachiv u protsesi fakhovoyi pidhotovky. [Providing professional formation of future psychologists-teachers in the process of professional training]. Zasoby navchalʹnoyi ta naukovo-doslidnoyi roboty: Zbirnyk naukovykh prats. - Means of educational and research work: collection of scientific works. 37. Kharkiv: KhNPU. 83–92.

Yelchaninova T.M., Karlavashova L.A. (2018). Osoblyvosti emotsiynoho stanu pedahohiv u kryzovyy period profesiynoyi diyalʹnosti. [Features of emotional state of teachers in the crisis period of professional activity]. Osobystistʹ u kryzovykh umovakh ta krytychnykh sytuatsiyakh zhyttya: materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (22-23 lyutoho 2018 roku, m. Sumy - Personality in crisis and critical situations of life: Materials IV International. scientific-practical. conf. (February 22-23, 2018, Sumy) / Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. Sumy. 39.

Sagach O.M. (2018) Profesiyna adaptatsiya vchyteliv-pochatkivtsiv yak osnova neperervnoho profesiynoho zrostannya. [Professional adaptation of beginner teachers as a basis for continuous professional growth]. Pedahohichni aspekty profesiynoyi pidhotovky maybutnʹoho fakhivtsya z fizychnoho vykhovannya ta sportu. - Pedagogical aspects of professional training of the future specialist in physical education and sports. 154, II. 65-68. URL: https://visnyk.chnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/sahach-o.pdf
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.