ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІТАЛЬНОСТІ ТА ЩАСТЯ У ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАКТИКИ ЙОГИ

Світлана Кузікова, Тетяна Щербак

Анотація


Мета.Розглянути феномен вітальності згідно з різними науковими теоріями. Розкрити питання зв’язку особистісної вітальності з поняттям щастя. Висвітлити погляди вчення йоги про життєву (психічну) енергію людини та питання особистісного щастя. Проаналізувати результати експериментального дослідження, спрямованого на вивчення психологічних особливостей вітальності та щастя у представників практики йоги.

Матеріал та методи. Із групи емпіричних методів: психодіагностичний метод (тести); із групи методів аналізу (обробки) даних: якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, методи комп’ютерної обробки експериментальних даних. Методика дослідження суб’єктивної та диспозиційної вітальності Р. Райана і К. Фредеріка, Оксфордський опитувальник щастя. У дослідженні взяли участь 180 респондентів віком від 22 до 50 років, серед них 90 представників практики йоги та 90 респондентів контрольної групи. Емпіричне дослідження здійснювалося на базі Студії йоги «Симетрія» і фестивалю йоги та музики «Аватар». Від усіх учасників була отримана інформована згода на участь у дослідженні.

Результати. Представлено теоретичний аналіз феномену суб’єктивної вітальності в контексті психології, висвітлено її особливості з точки зору різних наукових підходів. Проаналізовано психологічні та фізіологічні фактори підвищення життєвої енергії та розглянуто причини її вичерпаності. Розкрито психологічні особливості поняття щастя і психологічного благополуччя особистості. Висвітлено положення вчення йоги про життєву (психічну) енергію людини та питання особистісного щастя. Проаналізовано результати проведеного емпіричного дослідження, метою якого було експериментально дослідити психологічні особливості суб’єктивної вітальності та щастя у представників практики йоги. Здійснено порівняльний аналіз результатів йогів і представників контрольної групи.


Ключові слова


вітальність, життєва енергія, особистісний потенціал, психологія щастя, суб’єктивне благополуччя, йога, медитація

Повний текст:

PDF

Посилання


Аргайл М. (2003) Психология счастья. СПб. : Питер, 356 с.

Маслоу А. (2001) Самоактуализация. Психология личности. Тексты. М.: Мысль, 2001. 369 c.

Belik, E. (2017). Examining the mediating effect of subjective vitality in the proactive personality and life satisfaction relationship. Int. J. Happiness Development, 3 (4), 289–302.

Fini, A., Kavousian, J., Beigy, A., & Emami, M. (2010). Subjective vitality and its anticipating variables on students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 150–156.

Kuzikova, S. B., Shcherbak, T. I. (2020). Socio-psychological factors of personal experience of happiness. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія, 62, 200-213.

Ryan, R. M. & Frederick, Ch. (2011). On energy, personality, and health : Subjective vitality as a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality, 65, 529–565.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2015). From Ego Depletion to Vitality: Theory and findings concerning the facilitation of energy available to the Self. Soc. Person. Psychol. Сompass, 2 (2), 702–717.

Ryan, R. M., & Frederick, C. (1997). On energy, personality and health: subjective vitality dynamic reflection of well-being-journal of personality, 65, 529-565.

Sivaramakrishnan, D. (2019). The effects of yoga compared to active and inactive controls on physical function and health related quality of life in older adults- systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity volume, 33, 91–113.

Tunçkol, M. (2015). Relationship of happiness and subjective vitality in university students. International journal of development research, 5(04), 4219-4222.

Uysal, R., Satici, S. A., Satici, B. & Akin, A. (2016). Subjective vitality as mediator and moderator of the relationship between life satisfaction and subjective happiness. Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (2), 489–497.

Yazıcı, Ö. F., & Barış, M. S. (2021). A Study on Vitality and Happiness Levels of Sports High School Students. Journal of Educational Issues, 7 (3).
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.