РЕГУЛЯТИВНІ ПРЕ ДИКТОРИ ТІЛЕСНОЇ ІНТЕРНАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Ніна Лесніченко

Анотація


Актуальність дослідження. Розвиток саморегуляції тілесного Я є одним з найважливіших факторів, що впливають на структурний рівень інтеграції психіки, стійкість людини до захворювань, здатність обробляти внутрішні конфлікти та зовнішні стресові події. Тілесний локус контролю особистості виступає як важливий регулятивний чинник у структурі тілесного Я, визначаючи ставлення до тіла та здоровя. Через розвиток тілесної інтернальності можливо свідомо впливати на саморегуляцію тілесного Я. Отже, нагальним завданням сучасної психології здоровя є вивчення регулятивних предикторів тілесної інтернальності, що і виступило метою дослідження.

Мета дослідження – вивчити регулятивні предиктори тілесної інтернальності студентів.

Вибірка і методи дослідження. У дослідницьку вибірку увійшло 156 досліджуваних – 126 жінок та 30 чоловіків. Методика діагностики тілесного локусу контролю  (Т.Б. Хомуленко і співавтори), методика «Саморегуляція здорового способу життя та піклування за тілом» та методика  «Піклування про себе».

Результати.Визначено регулятивні пре диктори тілесної інтернальності студентів, до яких відносяться показники саморегуляції здорового способу життя та піклування про себе, а також задоволеності психологічних потреб.

Висновки та перспективи.У результаті регресійного аналізу було виявлено, що інтернальність у сфері здоров’я та хвороби позитивно обумовлена показниками внутрішнього спонукання та інтроєктованого регулювання здорового способу життя, задоволеності фізичних потреб, працею та навчанням, та негативно – показниками зовнішнього регулювання здорового способу життя. Інтернальність у сфері краси та зовнішності позитивно обумовлена ідентифікованим та зовнішнім регулюванням здорового способу життя, задоволеністю фізичних потреб, працею та навчанням. Інтернальність у сфері харчування позитивно обумовлена показниками інтроєктованого та зовнішнього регулювання здорового способу життя, задоволеності фізичних потреб. Інтернальність у сфері сексу позитивно обумовлена показниками зовнішнього регулювання здорового способу життя, задоволеності фізичних потреб, емоційного благополуччя, задоволеності духовних та психологічних потреб. Інтернальність у сфері фізичної активності та спорту позитивно обумовлена показниками внутрішнього спонукання здорового способу життя, задоволеності фізичних та психологічних потреб, працею та навчання, емоційного благополуччя.     


Ключові слова


тілесний локус контролю, тілесна інтеранльність, піклування про себе, саморегуляція здорового способу життя, потреби особистості.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Fomenko K.I., Polyluyeva I.V. (2017). Kharakterystyka diahnostychnoho instrumentariyu dlya doslidzhennya samorehulyatsiyi u sportyvniy diyalʹnosti. - Characteristics of diagnostic tools for the study of self -regulation in sports. Visnyk KHNPU imeni H. S. Skovorody. Psykholohiya. [Bulletin of H.S. Skovoroda KhNPU. Psychology]. 56. 242-256. [in Ukrainian].

Khomulenko T., Kramachenko V., Turkova D., Lesnichenko N. Mironovich B. (2020). Metodyka diahnostyky tilesnoho lokusu kontrolyu - Methods of diagnosis of bodily locus of control. Visnyk KHNPU imeni H. S. Skovorody. Psykholohiya. [Bulletin of H.S. Skovoroda KhNPU. Psychology].62. 294-316. [in Ukrainian].

Khomulenko TB, Turkova DM, Lesnichenko NP, Mironovich B. (2020). Struktura stavlennya do vlasnoho tila v konteksti osnovnykh sfer tilesnoho lokusu kontrolyu. [The structure of the attitude to one's own body in the context of the main areas of the bodily locus of control.] Modern science:problems and innovations. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 401-406. URL: https://sciconf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-modernscience-problems-and-innovations-13- 15-dekabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiyaarhiv/ [in Ukrainian].

Lesnichenko N. Satisfaction with your own body and bodily internality of personality depending on the locus of control. Revue internationale des sciences humaines et naturelles international review for human and natural sciences Verein Schulung, Kunst, Ausbildung Internationale Stiftung, Zürich – Switzerland 2021. 3 P.147-158 http://permalink.snl.ch/bib/sz001646183
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.