СОЦІАЛЬНА КРЕАТИВНІСТЬ У СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНИХ ЗДАТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Олександр Поєзднік, Ольга Башкір

Анотація


Актуальність дослідження: Соціальні здатності у процесі фахової підготовки набувають першочергового значення, що висуває необхідність у дослідженні соціальної креативності особистості.

Мета дослідження: визначити місце соціальної креативності у структурі соціальних професійних здатностей майбутніх фахівців.

Методи дослідження: адаптований тест соціальної креативності для студентів, опитувальник соціальної креативності А. Батаршева, методика КОС-2, методика діагностики комунікативної креативності О. Саннікової.

Результати і висновки.У результаті кореляційного аналізу було виявлено низку позитивних зв’язків між соціальною креативністю та іншими соціальними здатностями – організаційними та комунікативними нахилами, комунікативною креативністю. Отримана низка кореляцій дозволила застосувати факторний аналіз, у результаті якого було отримано чотири латентних змінні - «Емоційна саморегуляція у спілкуванні та деталізованість в організації соціальних стосунків», «Здатність до самовираження у спілкуванні та оригінальність у розв’язанні соціальних проблем», «Соціальна спонтанність» і «Варіативність у розв’язанні соціальних проблем та комунікативна компетентність». Отже, перший фактор розкриває зв'язок між здатністю до саморегуляції емоцій у спілкуванні, до попередження та уникнення конфліктів із високим рівнем усвідомленості власних соціальних здатностей та вмінням ретельно розробляти плани соціальної взаємодії. Зміст другого фактору розкриває зв'язок між вмінням презентувати себе та виражати власні емоції та думки у спілкуванні із оригінальністю у вирішенні проблем соціальної взаємодії. Третій фактор розкриває зв'язок між високою швидкістю у розв’язанні проблем соціальної взаємодії та здатністю організувати соціальну взаємодії, управляти іншими у спілкуванні, легкістю у побудові комунікації. Четвертий фактор розкриває зв'язок між гнучкістю у побудові планів розв’язання проблем у соціальній взаємодії, здатності продукувати різні варіанти таких планів, самостійністю у вирішенні комунікативних завдань, обізнаністю та інструментальною озброєністю в ефективному спілкуванні.


Ключові слова


соціальна креативність, оригінальність, гнучкість, швидкість, розробленість, комунікативні нахили, організаційні нахили, комунікативна креативність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Батаршев А.В. (2005). Базовые психологические свойства и самоопределение личности: Практическое руководство по психологической диагностике. СПб.: Речь.

Дибкова Л.М. (2006). Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів. Автореф….к.психол.н.13.00.04. Київ: Інститут вищої освіти АПН України.

Поєзднік О. (2021). Феномен соціальної креативності у психології: концептуалізація поняття і методи психодіагностики. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 66. 262-274.

Санникова О.П., Белоусова Р.В. (2001). Оценка показателей коммуникативной креативности с помощью оригинальной методики. Наука і освіта. 6. 52–54.

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М. Изд-во Института Психотерапии.

van Bezouw M.J., van der Toorn J., Becker J.C. (2021). Social creativity: Reviving a social identity approach to social stability. Eur J Soc Psychol. 51. 409–422. https://doi.org/10.1002/ejsp.2732

Gu C., Hu B.J., Ngwira F., Jing Z., Zhou Z. (2014). The Effect of General Creative Personality and Freedom of Task Choice on Adolescents' Social Creativity. The Journal of Creative Behavior. 1-18.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.