ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ПІДСИСТЕМИ СУБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

Микола Саврасов, Олеся Чернякова, Карина Мартинова

Анотація


Актуальність дослідження. Проблема становлення креативності вчителя гуманітарного профілю набуває особливої виразності та значущості в умовах сучасних освітніх трансформацій.

Мета дослідження. Встановити та описати основні психологічні особливості динаміки становлення креативності майбутнього вчителя гуманітарного профілю в процесі навчання у виші.

Методи дослідження.Вибірка дослідження утворена студентами гуманітарного профілю ДВНЗ «ДДПУ» загальною кількістю 120 осіб та віком від 18 до 30 років. Використовується математико-статистична процедура аналізу ступеня статистичної достовірності розбіжностей середніх значень показників креативності. В якості методик дослідження використані скорочений варіант зображувальної (фігурної) батареї тесту Є. Торренса «Закінчи малюнок» та тест вербальної креативності С. Медніка. 

Результати дослідження. Представлені основні результати аналізу ступеня статистичної достовірності розбіжностей середніх значень емпіричних показників креативності студентів гуманітаріїв на етапі першого, третього та п’ятого років навчання.

Висновки. Емпіричним шляхом встановлено, що позитивна динаміка даної системи властива лише вербальній креативності та забезпечується за рахунок зростання більшості її показників виключно на завершальному етапі, а саме показників гнучкості, оригінальності та розробленості вербальної креативності. Виявлено зростання варіативності вербальних асоціацій, рівня їх нетиповості та прагнення до втілення вербального творчого задуму, його зрозумілості та доступності для оточуючих ймовірно викликане поглибленням особистісно-професійного становлення студента гуманітарного профілю. Доведено, що образна складова креативної психічної системи суб’єкта навчально-професійної діяльності гуманітарного профілю протягом професійної підготовки  у виші демонструє негативні тенденції відсутності достовірного зростання та епізодичного достовірного занепаду, основними причинами таких незадовільних тенденцій може виступати вербальна когнітивна перевантаженість змісту навчально-професійної діяльності студентів-гуманітаріїв.


Ключові слова


суб’єкт, вербальна креативність, образна креативність, навчально-професійна діяльність, показник, розбіжність, рік навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Везенкова О. Є. (2011) Психологічні особливості життєвих домагань майбутніх учителів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Одеса. 23 с.

Гоцуляк Н.Є (2008) Психологічні умови розвитку професійної креативності викладача іноземної мови: автореф. дис… канд. психол. наук. 19.00.07. Хмельницький. 20 с.

Гриненко І.В. (2008) Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки: автореф. дис… канд. пед. наук. 13.00.04. Хмельницький. 20 с.

Єсіна Н. О. (2009) Формування творчих умінь майбутнього вчителя в інтелектуально-ігровій діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Харків. 24 c.

Остафійчук Т.В. (2007) Розвиток педагогічної креативності викладачів-лінгвістів засобами психологічного тренінгу: автореф. дис…. канд. психол. наук. 19.00.07. Івано-Франківськ. 20 с.

Саврасов М.В. (2021) Регулятивні чинники креативності суб’єкта навчально-професійної діяльності: дис….доктора психол. наук. 19..00.07. Одеса, 2021. 498 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.