КУБИКИ РОРІ ЯК ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Сергій Шандрук, Ге Тінг

Анотація


Актуальність дослідженнязрозробки нового психодіагностичного інструментарію для дослідження вербальної креативності зумовлена, з одного боку, вимогою психологічного супроводу творчо обдарованої особистості у сучасному  суспільстві, що характеризується впливом кардинальних цивілізаційних і соціокультурних змін і пов’язані з інноваційними процесами.

Мета дослідження: здійснити апробацію методики психодіагностики мотивації вибору професії та задоволення базових потреб у роботі дизайнера. Вибірку досліджуваних склали 125 здобувачів ЗУНУ ОКР «Бакалавр», віком 18-23 роки, рівномірно представлені за статтю.

Методи і вибірка. Для перевірки конвергентної та дивергентної валідності  нами використано тест Векслера та тест вербальної креативності С. Медніка у модифікації А. Н. Вороніна.

Результати. Розроблено тест для діагностики вербальної креативності.

Висновки.У результаті стандартизації авторського тесту для дослідження вербальної креативності – кубики історій Рорі – було визначено високу валідність та надійність тесту. Тест дозволяє визначити рівень розвитку вербальної креативності за показниками швидкості, розробленості, оригінальності, супротиву замиканню, гнучкості та абстрактності назви. Процедура дослідження передбачає складання історій за зображеннями на гранях кубика, а обробка даних – кількісний та якісний аналіз історій. У результаті переводу сирих балів у стенові значення уможливлюється визначення рівня вербальної креативності за усіма параметрами та складання індивідуального профілю вербальної креативності досліджуваного.


Ключові слова


вербальнакреативність, кубики Рорі, вербальний інтелект, оригінальність, гнучкість, розроблення, супротив замикання, абстрактність назви, психодіагностика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. 448 с. Кузнецов О.І. (2016). Психолого-педагогічні передумови розвитку креативної особистості. Науковий огляд. 7 (28). 71-80.

Саврасов М.В. (2021). Креативність суб’єкта навчальнопрофесійної діяльності: метакогнітивний підхід. Слов’янськ, ЗУНУ, 2021. 398 с.

Фоменко К.І., Большакова А.М. (2020). Психологічна Т-гра «Креативність». Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 63. 164-180.

Фоменко К.І., Саврасов М.В. (2021). Психотехнології розвитку креативності: майстерня тренера. Х.: Діса-плюс.

Хомуленко Т.Б. (2016). Зміст та розвиток креативності в освітньому просторі. Теорія і практика управління соціальними системами, 4. 35-46.
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.