ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ

Володимир Шафранський, Марина Колісник

Анотація


Актуальність дослідження: Практична значущість розробки тренінгу невербальної креативності вбачається у соціальному запиті на розвиток цієї здатності у майбутніх фахівців.

Мета дослідження: здійснити методологічне обґрунтування авторського тренінгу розвитку невербальної креативності для майбутніх фахівців.

Методи дослідження:вибірку досліджуваних склали 27 осіб (експериментальна група – 15 учасників, контрольна група – 12 учасників), усі вони – студенти ЗУНУ, ОКР «Бакалавр». Вивчення динаміки розвитку їх невербальної креативності здійснювалось за допомогою дисперсійного аналізу для повторних вимірювань. Невербальна креативність вивчалась за допомогою невербальних субтестів тесту креативності Торренса.

Результати дослідження: у статті представлені результати апробації тренінгу невербальної креативності.

Висновки. Поданий у статті тренінг розвитку невербальної креативності містив два етапи – мотиваційний та основний. Метою першого було створення сприятливого психологічного клімату у тренінговій групі, а другого – власне, розвиток невербальної креативності. Зміст занять основного етапу програми передбачала виконання вправ та ігор у групі (кооперація з іншими учасниками у створенні групового творчого продукту), індивідуально (конкуренція з іншими учасниками у створенні власного творчого продукту) та самостійну роботу – виконання індивідуальних домашніх завдань. Ефективність тренінгу підтверджена позитивною динамікою показників швидкості, оригінальності та розробленості образної креативності учасників експериментальної групи. Впроваджена програма мала сталий ефект, натомість у студентів контрольної групи статистично значущих змін у показниках невербальної креативності не відбулось.


Ключові слова


творчі спроможності, невербальна креативність, школярі, студенти, тренінг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Браун С. (2014). Дудлинг для творческих людей. М.: Поппури.

Моляко В. А. (2007). Творческая конструктология. К : Освита Украины.

Саврасов М.В. (2021). Креативність суб’єкта навчально-професійної діяльності: метакогнітивний підхід. Слов’янськ, ЗУНУ.

Сміт К. (2016). Безлад. Головний посібник з помилок і негараздів. Харків: Клуб сімейного дозвілля.

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. (2002). Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М. Изд-во Института психотерапии.

Фоменко К.І., саврасов М.В. (2021). Психотехнології розвитку креативності: майстерня тренера. Х.: Діса-плюс.

Что такое тимбилдинг и как его организовать: примеры, сценарии игр. Режим доступу: https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/timbilding/
DOI: https://doi.org/10.34142/23129387.2022.66.26

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.