СУБ’ЄКТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА

O. І. Гура, Т. Є. Гура

Анотація


У  статті  на  підставі  авторського  наукового  підходу  подано  теоретичне  обґрунтування суб’єктних характеристик професійного мислення психолога, до яких належать системність, критичність, децентричність та рефлексивність. Презентовані  результати  здійсненого  емпіричного  дослідження  особливостей  генези  професійного мислення психологів у процесі фахової підготовки.

Ключові  слова:  професійне  мислення,  психолог,  системність,  критичність, децентричність, рефлексивність.

 

В статье на основе авторского научного подхода представлено теоретическое обоснование субъектных характеристик профессионального мышления психолога, к которым отнесены системность, критичность, децентричность и рефлексивность. Презентованы  результаты  эмпирического  исследования  особенностей  развития профессионального мышления психологов в процессе профессионального обучения.

Ключевые слова: профессиональное мышление, психолог, системность, критичность, децентричность, рефлексивность.

 

On the basis of author's scientific approach, a theoretical subjective characteristics basis of psychologists professional thinking, which is referred to the consistency, criticality, decentricity and reflexivity, was covered in the article. The results of empirical researches of the psychologists professional thinking development in the course of professional training were presented.

Keywords: professional thinking, psychologist, systematic, criticality, decentricity, reflexivity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гура Т.Є. Особливості ґенези професійного мислення майбутніх психологів у процесі фахової підготовки / Т.Є. Гура // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки. — Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015. — № 1. — С. 70-80.

Гура Т.Є. Розвиток професійного мислення майбутніх психологів: теоретико-методологічний аспект: монографія / Т.Є. Гура. — Запоріжжя: КПУ, 2013. — 304 с.

Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А.В. Карпов. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. — 424 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.44711

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.