ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО МАТЕРІАЛІВ В КОНТЕКСТІ АУДІО-ВІЗУАЛЬНОГО МЕТОДУ

Liudmyla Pikulytska

Анотація


У статті розглянуто специфіку використання відеоматеріалів при застосуванні аудіовізуального методу під час навчання студентів іноземних мов. Мета цієї статті – представити теорію і практику застосування відео матеріалів у контексті використання аудіовізуального методу. У результаті дослідження в роботі відповідно до поставлених завдань висвітлено специфічні риси відеоматеріалів як основного засобу; репрезентовано методичні засади і практичні аспекти застосування цього методу. Теоретичним підґрунтям аудіовізуального методу є концепція прямого методу, психологічною основою постає теорія біхевіоризму, розширена сучасними теоріями активного розвитку. За допомогою аудіовізуального методу створюються спеціальні умови, близькі до природних, у яких функціонують мовні ситуації. Цей метод сприяє швидкому формуванню великої кількості елементів спонтанного мовлення. Використання різнопланових відеоматеріалів на занятті з іноземної мови сприяє вдалій презентації матеріалу в реальному контексті; практикуванню навичок аудіювання; представленню ситуацій для драматизації на занятті; закріпленню мовного матеріалу в різних ситуаціях спілкування; збагаченню словникового запасу; стимулюванню спілкування; навчанню іншомовній культурі та виявленню міжкультурних відмінностей. У статті запропоновано систему практичних занять на основі аудіовізуального методу для його успішного використання на всіх етапах процесу навчання, при навчанні всіх видів мовної діяльності, особливо при навчанні сприйняття мови на слух і при навчанні мовлення. Пропонуємо розширити комплекс навчально-методичних засобів і прийомів навчання на основі аудіовізуального методу, творчо поєднавши традиційні та новітні аспекти викладання. У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що застосування відеоматеріалів допомагає розв’язати низку завдань: дає стимул для вивчення іноземної мови, дозволяє слухачам поглиблювати свої знання на незнайомому автентичному матеріалі, розширює світогляд, активізує всі види комунікативної діяльності, робить процес аудіювання ефективнішим, підвищує активність студентів. За допомогою аудіовізуального методу в його найсучаснішому варіанті можна суттєво наблизитися до розв’язання проблеми володіння спонтанним іноземним мовленням.

Ключові слова


аудіовізуальний метод; аудіювання; відеоматеріал; вправа; комунікативна компетенція; наочність; принцип; спонтанне мовлення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ainsley’s Greek Kleftiko Parcels – Ainsley's Barbecue Bible – BBC Food [video]. (2012). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=7cJ-k5lkoko.

Çakir, D. (2006). The use of video as an audio-visual material in foreign language teaching classrooms. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(4), 67–72. Retrieved from http://www.tojet.net/articles/v5i4/549.pdf.

Chaika, V. (2011). Osnovy dydaktyky [Fundamentals of Didactics]. Kyiv: Akademvydav. (in Ukrainian)

Cunning-Wilson, C. (2001). Practical aspects of using video in the foreign language classroom. The Internet TESOL Journal, 6 (11). Retrieved from http://www.tojet.net/articles/v3i3/339.pdf.

Freeman, D. (2000).Techniques and principles in language teaching. New York: Oxford University Press.

Gauvenet, P., & Rivenc, P. (1957). Voixet images de France. Paris: Didier.

Gogenheim, C., Michea, R., Rivenc, P. & Sauvageol, A. (1956). L’elaboration du franeais elementaire (etude surl’etab-lissement d’un vocabitlaire et d’ ime grammaire de base). Paris: Ddier.

Kapitonova, T., Moskovkin, L. & Shchukin, A. (2008). Metody i tekhnologii obucheniia russkomu kak inostrannomu [Methods and Technologies of Teaching Russian as a Foreign]. Moscow: Russkii iazyk. (in Russian)

Mathew, N., & Alidmat, O. (2013). A study on the usefulness of audio-visual aids in EFL classroom: Implications for effective instructions. International Journal of Higher Education, 2(2), 86–91.

Mayer, R. (2001). The Cambridge handbook of multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

Nikolaieva, S. (1999). Metodyka navchannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Methods of Teaching Foreign Languages in Secondary Schools]. Kyiv: Lenvit. (in Ukrainian)

Nishchyk, R. (2016). Pryntsypy ta kryterii vidboru avtentychnykh khudozhnikh filmiv i video frahmentiv dlia navchannia maibutnikh filolohiv anhlomovnoho hovorinnia z vykorystanniam frazeolohichnykh odynyts [Principles and Criteria of Authentic Feature Films and Video Fragments Selection for Teaching Future Philologists English Speaking with Phraseological Units]. VìSnik KNLU. Serìâ “Psihologìâ Ta PedagogìKa” / Visnyk KNLU. Series “Pedagogy And Psychology”, 22, 35–45. doi:http://dx.doi.org/10.32589/2412-9283.22.2013.69305. (in Ukrainian)

Secules, T., Herron, C. & Tomasello, M. (1992). The effect of video context on foreign language learning. Modern Language Journal, 76, 480–489.

Shchukin, A. (2010). Sovremennye intensivnye metody i tekhnologii obucheniia inostrannym iazykam [Modern Intensive Methods and Technologies of Teaching Foreign Languages]. Moscow: Filomatis. (in Russian)

Shkrabo, O. (2013). Audiovizualnyi metod v obuchenii inostrannomu iazyku v vysshei shkole [Audiovisual Method in Teaching a Foreign Language in Higher Education]. Molodoi uchenyi, (12), 543–545. (in Russian)

Soina, I. (2018). Audiovizualnyi metod pri obuchenii inostrannym iazykam [Audiovisual Method for Teaching Foreign Languages]. In Kliuchovi aspekty formuvannia u polikulturnomu seredovyshchi inozemnoi komunikatyvnoi kompetentsii suchasnoho studentstva (pp. 126–130). Kharkiv: KhNADU. (in Russian)

Tsisar, N., Tseniukh, O., Mertsalo, M., Stavnycha, S. & Skyba, K. (2016). Audiovizualni zasoby u navchanni inozemtsiv [Audiovisual Means for Teaching Foreigners]. In Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi. (pp. 210–216). Lviv. (in Ukrainian)
DOI: https://doi.org/10.34142/astraea.2020.1.1.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.