Том 1, № 1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Ivan Prokopenko, Yuriy Boychuk, Svitlana Kryvoruchko, Ilona Kostikova
5-5
Muqdad Al-Karawi
8-35
Baloyan Marianna
36-47
Chernionkov Yaroslav
48-63
Ihor Kozlyk
64-80
Yuliia Lushchyk
81-98
Liudmyla Pikulytska
99-112
Vira Prykhodko
113-128
Roman Sytniak
129-143
Lelya Arey, Jessica Zychowicz
144-146
Yuliya Safonova, Svitlana Kryvoruchko
147-149
Tatyana Varenko, Svitlana Kryvoruchko
150-152