Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Д. В. Леонтьєв, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 1. Т. Ю. Маркіна, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 1. О. Р. Александрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології та фізіології тварин. Інституту біології та Наук про Землю, Слупськ, Польща
 2. А. А. Бокотей, доктор біологічних наук, ст. науковий співробітник, професор кафедри зоології Львівського національного університету імені І. Франка, Україна
 3. Дагамак Ніккі Хеерсон, доктор філософії, науковий співробітник Інституту ботаніки та ландшафтної екології Грайфсвальдського університету, Німеччина
 4. О. І. Зіненко, кандидат біологічних наук, провідний науковий спрівробітник, Музей природи ХНУ імені В.Н. Каразіна, Україна
 5. І. А. Іонов, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри анатомії та фізіології людини імені проф. Я.Р. Синельникова ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 6. О. В. Мартинов, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу зоології ННПМ НАН України, Україна
 7. О. М. Сукач, доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії та фізіології людини імені проф. Я.Р. Синельникова ХНПУ імені Г.С. Сковороди; старший науковий співробітник інституту проблем кріобіології і кріомедицини, Україна
 8. Ян Фаркач, доктор наук, співробітник кафедри охорони і біології тварин лісового факультету Чеського університету природознавства, м. Прага, Чехія
 9. А. Б. Чаплигіна, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 10. Д. А Шабанов, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології та екології тварин ХНУ імені В.Н. Каразіна, Україна
 11. Ю. О. Шпак, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 1. О. В. Твердохліб, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна