Редакційний штат

Редактор

  1. Іван Федорович Прокопенко, ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди, д-р пед. наук, професор, академік НАПН України (Україна)