Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

  1. С. В. Бережна, д-р філос. наук, проф., канд. іст. наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
  2. О. М. Богдашина, д-р іст. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
  3. Філіп Валянський, д-р габіліт. Заступник директора з питань науки і міжнародної співпраці «Вроцлавський університет», Польща
  4. Л. М. Плиско, канд. іст. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
  5. М. А. Трубчанінов, канд. іст. наук., доц., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
  6. А. В. Губа, д-р. пед. наук, проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
  7. Т. І. Пікалова, канд. іст. наук, доц., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна