Редакційний штат

Редактори

  1. Микола Дмитрович Ждан, технічний секретар, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
  2. Віктор Олександрович Процевський, головний редактор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
  3. Олена Олександрівна Коваленко, заступник головного редактора, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
  4. Олена В’ячеславівна Москаленко, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри цивільно- правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
  5. Микола Іванович Іншин, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна
  6. Василь Михайлович Трубников, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна
  7. Анатолій Федотович Волобуєв, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту МВС України, Україна
  8. Кирило Леонідович Томашевський, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри трудового та корпоративного права, головний науковий співробітник Центру трудового права Міжнародного університету «МИТСО», головний редактор журналу «Трудовое и социальное право», Україна
  9. Тетяна Петрівна Зубро, philosophy doctor, /PhD/ доцент кафедри міжнародних політичних відносин факультету міжнародних відносин Економічного університету, Словаччина