Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Олена Олександрівна Коваленко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 1. Тетяна Володимирівна Колєснік, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, Україна
 2. Володимир Володимирович Марченко, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
 3. Костянтин Юрійович Мельник, доктор юридичних наук,професор, підполковник поліції, завідувач кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ., Україна
 4. Олена В’ячеславівна Москаленко, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
 5. Антон Олександрович Полянський, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
 6. Віктор Олександрович Процевський, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
 7. Олена Юхимівна Синявська, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна
 8. Кирилл Леонідович Томашевський, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Международного университета "МИТСО", Білорусь
 9. Роман Іванович Шабанов, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 1. Микола Дмитрович Ждан, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна