Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

  1. Олена Олександрівна Коваленко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

  1. Тетяна Петрівна Зубро, PhD, заступник декана з навчальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних політичних відносин Факультету міжнародних відносин Економічного університету, м. Братислава, Словаччина
  2. Тетяна Володимирівна Колєснік, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, Україна
  3. Володимир Володимирович Марченко, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
  4. Костянтин Юрійович Мельник, доктор юридичних наук,професор, підполковник поліції, завідувач кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ., Україна
  5. Олена Вячеславівна Москаленко, доктор юридичних наук, професор, декан факультету менеджменту, адміністрування та права Державного біотехнологічного університету, Україна
  6. Антон Олександрович Полянський, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна
  7. Олена Юхимівна Синявська, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна
  8. Роман Іванович Шабанов, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

  1. Микола Дмитрович Ждан, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна