ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ

Т. А. Павленко

Анотація


У статті розглянуто проблематику відповідальності за домашнє насильство та застосування норм, що передбачають таку відповідальність. Підкреслено, що проблема домашнього насильства в умовах війни набула нових ознак. Визначено, що факт відсутності притягнення до відповідальності кривдника за раніше вчинені епізоди домашнього насильства, не може бути підставою для відмови у винесенні обмежувального припису судом. Також наголошується, що не є перепоною для притягнення до кримінальної відповідальності факт відсутності відомостей щодо раніше вчинених епізодів домашнього насильства в адміністративному протоколі, обмежувальному приписі чи іншому процесуальному документі.


Ключові слова


домашнє насильство, безпека, кримінальна відповідальність, об’єкт кримінального правопорушення, покарання, адміністративна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Ратифіковано із заявами Законом № 2319-IX від 20.06.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text;

Марта Змисла Домашнє насильство крізь призму війни. Українська правда. 29 листопада 2022 р. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2022/11/29/251536/;

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2019. 288 с.;

Книженко О. Домашнє насильство: проблеми кваліфікації. Науковий часопис Національної академії прокуратури України № 2. 2019. С. 45–52;

Актуальні проблеми протидії домашньому насильству : навчальний посібник / А. Б. Блага, О. С. Тунтула, О. О. Кочемировська ; за заг. ред. А. Б. Благої. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 208 с.;

Верховний Суд України. Постанова від 21 лютого 2021 року у справі № 583/3295/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95213443;

Домашнє насильство в Україні: досвід та настрої громадян. Соціологічне дослідження щодо масштабів домашнього насильства в Україні, проведене Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Груп. Червень 2021 р. URL: https://uifuture.org/publications/domashnye-nasylstvo-2-mln-ukrayincziv-stverdzhuyutshho-staly-zhertvamy-zhorstkogo-povodzhennya-u-pobuti/;

Дунебабіна О. Домашнє насильство: кого і за що карає закон? Радіо Свобода. 27 січня 2018. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/details/29000805.html.;

Павленко Т.А. Домашнє насильство та насильство стосовно жінок: причини та перспективи протидії. Сучасний стан та перспективи розвитку системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах глобальних викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 08 липня 2022 р.). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 204 – 208.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.