КРИПТОВАЛЮТА ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Д. О. Гресь

Анотація


У статті проаналізовано правову природу криптовалюти. Зазначено, що
на сьогодні основним проблемним питанням залишається остаточна невизначеність правової природи криптовалюти. Проаналізовано наукові дослідження з проблематики визначення правового статусу криптовалюти. Установлено, що зарубіжний досвід показує, що існують різні погляди щодо поняття криптовалюти. Розглянуто криптовалюту як предмет кримінальних правопорушень проти власності, наведено приклади з судової практики, проаналізовано сучасні наукові погляди. Проведено порівняльний аналіз крипто-валюти та майна, як предмета кримінальних правопорушень проти власності, визначено їх спільні ознаки. Висвітлено способи вчинення кримінальних правопорушень проти власності з використанням криптовалюти. Визначено змогу віднесення криптовалюти до об’єктів
цивільно-правових відносин. Автори доходять до висновку про необхідність прийняття законодавчого акту щодо регулювання правового статусу криптовалюти та внесення змін в інші законодавчі акти, якими регулюються суміжні правовідносини.


Ключові слова


об’єкт кримінального правопорушення, об’єктивна сторона, предмет кримінальних правопорушень, кримінальні правопорушення проти власності, криптовалюта, біткоїн, крадіжка, шахрайство

Повний текст:

PDF

Посилання


Павлова К.І. Переваги та ризики використання криптовалют у сучасній цифровій економіці. Бізнес Інформ. 2018. № 7. с. 229–233;

Мельниченко О.В. Організація і методологія аналізу і аудиту електронних грошей в банках: дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.09. Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир, 2016. С. 67–69;

Ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 15.02.2021 у справі № 760/3538/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95936332;

Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 18.10.2022 у справі № 752/8818/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106839828;

Про судову практику у злочинах проти и власності. Постанова Пленуму Верховного суду України №10 від 06.11.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text/;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text;

Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 24.03.2016 у справі № 753/599/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/56686444;

Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2020. 768 с. (розділ VII «Кримінальні правопорушення проти власності», автори: М. І. Панов, Ю. П. Дзюба. С. 186–225;

З початку року курс біткоїна зріс на 28% – Bloomberg. URL: https://minfin.com.ua/ua/2023/01/16/99101282/;

Дорохіна Ю.А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 744 с.;

Сіддікі Н. Хак, Мовчан Р.О. Криптовалюти та Blockchain-технології у сучасній противоправнійдіяльності. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. № 1 (10). С. 78–83;

Кривенко К. Протиправне заволодіння криптоактивами. Юридична практика № 35-36 (1236-1237) від 07.09.2021 Захист бізнесу. URL: https://pravo.ua/articles/kryptoaktyvnist/.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.