КОНЦЕПТ «ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

О. О. Коваленко

Анотація


Метою цієї статті є характеристика сучасного концепту «право на
соціальний захист». Автор відзначає, що якщо раніше соціальний захист сприймався як комплекс, система заходів від негативних наслідків економічного характеру, що позначався на соціально незахищених категоріях населення, то зараз, під час війни й після, очевидно, що ризик потрапити до тих категорій, хто потребує соціального захисту має кожен українець. Наголошується, що розширення категорій громадян, які мають право на соціальний захист здійснилося за рахунок збільшення кількості громадян, що постраждали від з ройної агресії й отримали статус внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які стали на захист нашої країни, виконуючи свій військовий чи посадовий обов’язок (зокрема поліцейську діяльність),
наражаючи себе на небезпеку, унаслідок чого збільшилась кількість підстав для застосування соціальної допомоги, пенсійного забезпечення за втратою годувальника, медичного, грошового, житлового забезпечення. Робиться висновок про зміну сучасного концепту права на соціальний захист через зміщення акцентів першопричин з економічних на причини воєнного
характеру, які ще довгий час після війни будуть зумовлювати виникнення права на соціальний захист.


Ключові слова


соціальний захист, право на соціальний захист, пенсійне забезпечення, грошове забезпечення, медичне забезпечення, житлове забезпечення, пенсійне забезпечення за втратою годувальника, медичне забезпечення, житлове забезпечення, соціальна допомога

Повний текст:

PDF

Посилання


У Києві відбувся круглий стіл, присвячений соціальному захисту під час війни. URL: https://armyinform.com.ua/2023/02/05/u-kyyevi-vidbuvsya-kruglyj-stil-prysvyachenyjsoczialnomu-zahystu-pid-chas-vijny/;

Смуш-Кулеша М., Федорова А., Мойса Б. Соціальні права в Україні під час війни. Звіт про оцінку потреб. URL: https://rm.coe.int/needs-assessmentua-2/1680a9b408;

Москаленко В.В. Сутність соціального захисту та його місце у в політиці соціальної держави. Наукові записки. Т.21 С. 41–44. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/ bitstream/handle/123456789/8399/Moskalenko_Sutnist.pdf?sequence=1&isAllowed=y;

Свистунова О.В. Соціальний захист громадян України як об’єкт конституціно-правового регулювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №12. с.80-82. URL: http://www.lsej.org.ua/12_2021/17.pdf;

Чорна М. сутність права громадян на соціальний захист. Підприємництво, господарство і право. 2019, 4. С.151-156. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/4/29.pdf;

Прийменко О.С. Актуалізація правового регулювання у сфері соціального забезпечення в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). – Харків, 2022. – ТОВ «Видавництво Точка», віддруковано у ТОВ «Друкарня Мадрид» через ФОП Гобельовська Л. П. С. 85–87.

Синчук С.М. Право на соціальний захист внутрішньо бпереміщених осіб: лабіринти законодавчих змін. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (21 травня 2022 року). – Харків, 2022. – ТОВ «Видавництво Точка», віддруковано у ТОВ «Друкарня Мадрид» через ФОП Гобельовська Л. П. С.52-55.

Внутрішньо переміщені особи. Міністерство соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html.

Конституція України. Верховна Рада України. Закон України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про внесення змін до законів України "Про Національну поліцію" та "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії воєнного стану. Верховна Рада України. Закон України від 15.03.2022 р. № 2123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2123-20#Text.

Про Національну поліцію України. Верховна Рада України. закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.