ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОСОБА З СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ» ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

О. М. Пономаренко

Анотація


Метою статті є визначення кола осіб із сімейними обов’язками як суб’єк-
тів права соціального захисту шляхом здійснення системного аналізу сімейного законодавства та законодавства у сфері права соціального захисту. Застосування системного підходу дозволило виявити пряму та безпосередню залежність між членами сім’ї як суб’єктами сімейного права та особами з сімейними обов’язками як суб’єктами права соціального захисту. Системний аналіз сімейного законодавства та законодавства у сфері соціального захисту дав змогу виявити певну непослідовність у визначенні кола осіб, які пов’язані сімейними обов’язками. Відповідно до сімейного законодавства жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, пов’язані сімейними обов’язками, а також обов’язком матеріального утримання (виплати аліментів). Однак у законодавстві, що передбачає право на отримання певних видів соціального захисту (пенсії за втрату
годувальника, медичного обслуговування та інших), ця категорія осіб не визначена як суб’єкти. Отже, законодавством у сфері соціального захисту такі особи не віднесені до осіб із сімейними обов’язками, у яких виникає право на соціальний захист. Такий підхід законодавця є несистемним, несправедливим, оскільки позбавляє таких осіб тих прав у сфері соціального захисту, які мають інші особи із сімейними обов’язками


Ключові слова


соціальний захист, пенсійне забезпечення, пенсійне забезпечення за втратою годувальника, медичне забезпечення, особи із сімейними обов’язками, члени сім’ї, аліменти, Національна поліція України, право на достатній рівень життя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція МОП No 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків та жінок: трудящі із сімейними обов’язками. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010;

Павлів-Самоїл Н. П. Аналіз відповідності національного законодавства ратифікованим статтям Європейської соціальної Хартії (переглянутої). Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Юридичні науки 845 (2016): С. 302-307;

Чанишева Г. І. Охорона материнства як трудоправова категорія. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція 13 (1) (2015): С. 124-126;

Сохань М. Ю. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як форма соціального захисту осіб із сімейними обов’язками. Прикарпатський юридичний вісник, 2020, 2 (31). С. 65-68;

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text;

Про національну поліцію. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.