ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

К. О. Соломонова

Анотація


Ця наукова стаття присвячена розгляду новел воєнного часу в площині
укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, так як режим воєнного стану запровадив певні обмеження прав людини, зокрема й право вільно розпоряджатися своїм майном, є актуальним для дослідження. На основі законодавчої бази було здійснено порівняння загальних засад та змін, що стосуються теперішнього правового статусу в Україні. Було надано коротку характеристику такого цивільно-правового договору як договір купівлі- продажу. У контексті чого наведено поняття, істотні умови, юридичні ознаки та особливості форми укладення. З’ясовано основні особливості саме купівлі-продажу нерухомості. Також розкрито особливості стосовно нотаріального посвідчення, державної реєстрації та ншого. І як висновок, запропоновано певні шляхи удосконалення та висловлено суб’єктивну думку автора стосовно змін воєнного часу.


Ключові слова


договір купівлі-продажу, поняття договору купівлі-продажу, істотні умови договору купівлі-продажу, юридичні ознаки договору купівлі-продажу, форма договору купівлі-продажу, зміни стосовно укладення договору купівлі-продажу, нотаріальне посвід- чення догов

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15/ed20221010#Text;

Закон України “Про правовий режим воєнного стану” від 12.05.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text;

Гурєєв С. Чи можна ку- пувати нерухомість під час воєнного стану. URL: https://www.epravda.com.ua/ columns/2022/03/29/684867/;

Рябенко Р. Вперше від початку воєнного стану в Україні поновлюється купівля-продаж нерухомості. URL: https://vkp.ua/publication/vpershe-vid-pochatku-voiennogostanu-v-ukrayini-ponovlyuietsya-kupivlya-prodazh-nerukhomosti;

Про нотаріат. Закон України від 02.09.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text;

Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від від 06.03.2022 р. № 209. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2022-%D0%BF/ed20220914 #Text;

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 р. № 480. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2022-п#Text;

Про затвердження переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. Наказ Міністерства юстиції України від 03.05.2022 р. №1760/5. URL: https://minjust.gov.ua/m/perelik-notariusiv-vid-03052022-yakimi-v-umovah-voennogostanuvchinyayutsya-notarialni-dii-schodo-tsinnogo-mayna;

Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 р. № 164. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-п/ed20220629#Text;

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 р. № 719. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2022-п#Text;

Про затвердження Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану. Наказ Міністерства юстиції України від 01.04.2022 р № 1307/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0386-22#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.37.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.