ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

А. О. Поляков

Анотація


Метою цієї статті є виявлення основних особливостей і тенденцій розвитку методики викладання кримінально-правових дисциплін у країнах Європейського Союзу, а також визначення перспектив для поліпшення якості підготовки вітчизняних фа­хів­ців у цій галузі. Для досягнення цієї мети буде проведено аналіз законодавства, норма­тив­них актів і практики викладання кримінально-правових дисциплін у країнах Європейського Союзу. Автор зазначає, що правове регулювання викладання кримінально-правових дисцип­лін у Європейському Союзі здійснюється на підставі стандартів вищої юридичної освіти, у яких зафіксовано навчальні дисципліни, їх обсяги, результати навчання та професійні компетенції, котрі здобуваються при їхньому вивченні. В освітніх програмах та навчальних планах закладів вищої юридичної освіти в країнах Європейського Союзу назви, обсяги, результати та компетенції деталізуються. Автор зауважує, що майже в усіх бакалаврських і магістерських освітніх програмах країнах Європейського Союзу наявні навчальні дисцип­ліни з кримінального права, яким приділяється значна увага й на їхнє вив­чення виділено суттєвий обсяг навчального навантаження. Автор констатує, що програ­ми вивчення кримінально-правових дисциплін у країнах Європейського Союзу фіксують специ­фічну методику викладання, котра в переважній більшості характеризується акцентом на вив­чення як національного, так і міжнародного кримінального права, використанням порівняльного аналізу кримінального права різних країн і практичним навчанням студентів. Методика викладання кримінально-правових дисциплін у Європейському Союзі поєднує декілька навчальних методів, серед яких треба виділити сократівський метод, лекційний метод, метод кейс-стаді, змагальний метод, метод групових дискусій, кооперативний метод навчання, клінічний метод. Автор визначає, що на рівні Європейського Союзу затверджені спеціальні методики та навчальні посібники для фахівців у сфері кримінального права, котрі сприяють їх професійному зростанню та ефективному застосуванню кримінального законодавства.


Ключові слова


lawyer training, professional training, professional and communication competencies, criminal law disciplines, European Union, comparative analysis

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Acharjee M. Legal Studies & Criminal Justice Teaching methods in Law Legal Studies & Criminal Justice // Journal of Legal Studies and Criminal Justice. 2020. Vol. 1. P. 36-44;

Walker A. The Anti-Case Method: Herbert Wechsler and the Political History of the Criminal Law Course // Ohio State Journal of Criminal Law. 2009. Vol. 7. P. 214-224;

Jochelson R. Let Law be Law, and Let us Critique: Teaching Law to Undergraduate Students of Criminal Justice // The Annual Review of Interdisciplinary Justice Research. 2015. P. 4-14;

Pascoe D. Criminal Law Pedagogy // Legal Quarterly. 2021. Vol. 72 No. 2. P. 406-410;

Farmer L. Bringing Cinderella to Ball: Teaching Criminal Law the in Context // The Modern Law Review. 1995. Vol. 58, No. 5. P. 756-766;

Harris A. and Lee C.. Teaching Criminal Law from a Critical Perspective. // Ohio State Journal of Criminal Law. 2009. Vol. 7. P. 261-266;

Лихова С. Порівняльне кримінальне право: методика викладання та застосування в наукових дослідженнях // Порівняльне правознавство. 2013. № 1-2. С. 486-494.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.