ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Т. А. Павленко

Анотація


У статті розглянуто роль, місце та важливість використання технологій штучного інтелекту в гарантії національної безпеки України та її напрямів, а також обороноздатності нашої країни. Наголошено на важливості впровадження досвіду зарубіжних країн щодо швидкого, ефективного та гнучкого забезпечення потреб суспільства у воєнній безпеці та обороноздатності держави у період збройної агресії та в повоєнний період шляхом впровадження новітніх технологій, зокрема технологій штучного інтелекту. Окрему увагу приділено питанню правового режиму штучного інтелекту та вивченню стратегічного бачення використання можливостей штучного інтелекту в гарантії національної безпеки, її напрямів та обороноздатності України. Зазначено, що сьогодні в нашій державі прийнято шість довгострокових документів у безпековому напрямі, що безпосередньо або опосередковано стосуються питань національної безпеки, обороноздатності нашої держави й певним чином торкаються проблем використання технологій штучного інтелекту та сучасних інформаційних технологій. Визначено, що Україна обрала європейський шлях цифровізації розвитку суспільства та поширення технологій штучного інтелекту. Разом з тим, встановлено, що єдиного стратегічного уявлення щодо напряму стратегічного розвитку технологій штучного інтелекту в сфері гарантії національної безпеки та її напрямів немає, що може негативно впливати на подальший процес упровадження таких технологій у забезпеченні національної безпеки та обороноздатності нашої країни.

Ключові слова


штучний інтелект, правовий режим штучного інтелекту, національна безпека та обороноздатність України, права людини, захист персональних даних, кібер-фізична система

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Пацурія Ніно. Впровадження технологій штучного інтелекту у забезпечення національної безпеки та обороноздатності України: проблеми та перспективи повоєнного періоду. 31.03.2023. URL: https://coordynata.com.ua/vprovadzenna-tehnologij-stucnogo intelektu-u-zabezpecenna-nacionalnoi-bezpeki-ta-oboronozdatnosti-ukraini-problemi-ta perspektivi-povoennogo-periodu.

Гуржій Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 4. С. 16–26.

Карчевський, М. В.. Протидія злочинності в Україні у форматі DATA SCIENCE. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2022. 2(98) / C. 202-227. https://doi.org/10.33766/2524-0323.98.202-227.

Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Хаустов М. М., Зінченко В. А. Напрямки розвитку технологій штучного інтелекту в забезпеченні обороноздатності країни. БІЗНЕСІНФОРМ. 2022. № 3. С. 17−26.

Гбур З. В. Використання штучного інтелекту в інформаційній безпеці України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2022. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2601.

Ніно Пацурія Упровадження технологій штучного інтелекту в забезпечення національної безпеки та обороноздатності України: правові проблеми і перспективи повоєнного періоду. Теорія і практика інтелектуальної власності. 3/2023. С. 68-78.

Павленко Т.А. Технології штучного інтелекту у забезпеченні інформаційної безпеки України. Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11 трав. 2023 р. / [редкол.: Л. М. Демидова (голов. ред.), Н. В. Шульженко та ін.]. – Харків: Право, 2023. С. 132–137. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ ttps://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads.pdf

Pretorius B., van Niekerk B. Cyber-Security for ICS/SCADA. Int. J. Cyber Warf. Terror. 2016. Vol. 6. pp. 1–16.

Leveraging artificial intelligence to maximize critical infrastructure cybersecurity. URL: https://www.thalesgroup.com/ en/worldwide/security/magazine/leveraging-artificial-intelligence-maximize-critical-infrastructure.

Указ Президент України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

Указ Президент України від 28 грудня 2021 року № 685/2021 Про рішення Ради націо нальної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки України» URL: https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069.

Указ Пре зидент України від 26 серпня 2021 року № 447/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки безпеки України» URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013.

Указ Президент України від 16 лютого 2022 року № 56/2022 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про Стратегію забезпечення державної безпеки України» URL: https://www.president.gov.ua/documents/ 562022-41377.

Указ Президент України від 25 бе резня 2021 року № 121/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

Указ Президент України від 20 серпня 2021 року № 372/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 372/2021#Text.

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні. Розпорядження Кабінету міністрів України № 1556-р від 02 грудня 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-2020-%D1%80#Text.

План заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки. Розпорядження Кабінету міністрів України № 438-р від 12 травня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2021-%D1%80#Text.

Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021-2027). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/984_005-22#n2.

Pavlenko, M Korabel - The national security field under conditions of armed aggression of the Russian Federation against Ukraine in 2022 Journal of Geography, Politics and Society, 2022 р. 51-54
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.