НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ: PRO ET CONTRA

А. В. Калініна

Анотація


У статті порушено проблему убезпечення дорожнього руху за допомогою smart-технологій. Зазначено, що це – прогресивний вектор розвитку дорожньої безпеки у ХХІ столітті. Амбітною метою такого підходу є мінімізація і прагнення до стратегії повної ліквідації дорожньо-транспортної смертності й травматизму. Метою публікації визначено розкриття позитивних аспектів і негативного впливу науково-технічного прогресу на процеси убезпечення дорожнього руху. Дослідження здійнено з опорою на системний, комплексний, проблемний і культурологічний підходи до вивчення феноменів і процесів у галузі права, зокрема в контексті запобігання автотранспортним правопорушенням. У статті розкрито бачення поняття, ролі й перспектив цифровізації убезпечення дорожнього руху за такими напрямами: smart-дороги, використання безпілотних літальних апаратів та безпілотних авто. Автором акцентовано увагу на тому, що підвищення безпеки на автошляхах має значний кримінологічний ефект – зменшення автотранспортної злочинності, ціна якої – життя, здоров’я та майно громадян. Діджиталізація сфери забезпечення безпеки сформувався окремий напрям такої діяльності – smart-безпека. Автором охарактеризовано рівні smart-безпеки: особистий, що передбачає забезпечення дистанційного доступу до камер безпеки, встановлених особою, відправлення власнику повідомлень, у разі виявлення фактів, що потребують уваги, а також здійснення аналітики; колективний, що передбачає використання технології Smart Buildings – будівництво та благоустрій з вико ристанням інженерних та інформаційних систем; масовий, коли здійснюється забезпечення безпеки значної кількості суб’єктів, наприклад, міста, регіону. У статті приділено увагу базовому елементу забезпечення smart-безпеки на дорогах: використання високотехнологічних відеокамер для автоматизованої фіксації порушень правифл дорожнього руху. З урахуванням реалій провадженого воєнного стану автором аргументовано тезу про те, що нові криміногенні виклики вимагають перегляду й трансформації процесів діджиталізації сфери забезпечення безпеки дорожнього руху для актуалізації перспективних напрямів запобігання кримінальним правопорушенням

Ключові слова


запобігання злочинності, правопорушення, автотранспортна злочинність, безпека дорожнього руху, криміногенні виклики, ризик, смарт-безпека.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Batyrgareieva V. S., Kalinina A. V., Poltava K. O. Victimological risks for road users as an element of public health’ Wiadomości Lekarskie. 2021, LXXIV (11) 2 P. 2922-2927. URL : https://wiadlek.pl/11-2021/ (last accessed : 01.12.2023).

Батиргареєва В. С. Методологія кри мінологічного вивчення правопорушень у сфері дорожнього руху та експлуатації транспор ту в Україні. Питання боротьби зі злочинністю. 2022. Вип. 44. С. 18-29. DOI: 10.31359/2079-6242-2022-44-18

Батиргареєва В.С. Убезпечення учасників дорожнього руху в Україні: до методології створення сучасної правової платформи в умовах євроінтеграції. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 2023. Вип. 45. С. 68-80.

Вітвіцький С. С., Веселов М. Ю., Пилипів Р. М. Юридична відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння: проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання : монографія. Київ : ВД Дакор, 2022. 152 с.

Голіна В. В. Комплексний підхід до розробки культурологічного напряму запобігання автотранспортним правопорушенням: поняття, змістовна характеристика значення. Питання боротьби зі злочинністю. Харків: Право, 2023. Вип. 45. С. 58-68. URL: http://surl.li/lurvz

Голіна В. В. Культура і закон у запобіганні правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху. Питання боротьби із злочинністю. 2021. Вип. 41. С. 56–62. URL : http://pbz.nlu.edu.ua/article/view/240197

Голіна В. В., Шрамко С. С. Концептуальні основи культурологічного напряму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків : Право, 2021. Вип. 42. С. 113-121.

Головкін Б.М. Оцінка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її наслідків в Україні. Проблеми законності. 2022. Вип. 156. С. 52- 75.

Калініна А. В. Запобігання дорожньо-транспортним пригодам в умовах воєнного стану. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків : Право, 2022. Вип. 44. С. 107- 114.

Калініна А. В. Кримінологічне законодавство України у сфері убезпечення дорожнього руху. Вісник Асоціації кримінального права України (2021) 16 (2) 294-309. https://doi.org/10.21564/2311-9640.2021.16.244739

Колодяжний М. Г. Стратегія Vision Zero: уроки для України: монографія. Харків : Право, 2022. 300 с.

Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту : монографія. Дніпропетровськ : Юрид. акад. мін-ва внутр. справ, 2004. 380 с.

Мисливий В. А. Штучний інтелект як фактор запобігання дорожньо-транспортній злочинності. Використання технологій штучного інте лекту у протидії злочинності: матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 67-73.

Науково-технічний прогрес, розвиток і безпека цивілізації. Життєдіяльність людини та довкілля: основні поняття та сучасні проблеми. https://lnu.edu.ua/life-safety/wp-content/uploads/2015/10/BZhD_Part_1.pdf (дата звернення: 04.12.2023).

Новіков О. В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання криміналь них правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Повітряне і космічне право. 2021, № 3(60) 31–37;

Полтава К. О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або тяжкими тілесним ушкодженням, в Україні : монографія. Харків : Право, 2014. 284 с.

Статистика ДТП в Україні. URL : https://patrolpolice.gov.ua/statystyka/ (дата звернення: 04.12.2023)
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.