ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

К. О. Мешкова

Анотація


Метою наукової статті є розкриття дискусійних питань, пов'язаних із запровадженням декодифікації господарського законодавства і, відповідно, рекодифікації цивільного законодавства і можливих наслідків скасування Господарського кодексу України під час воєнного стану і в післявоєнний період. Автором проведено аналіз останніх наукових розвідок вітчизняних вчених в області господарського, цивільного права щодо досліджуваного питання, а також окремих положень ключового законопроєкту № 6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період", який, на думку його ініціаторів, покликаний створити ефективний механізм здійснення права державної та комунальної власності та підвищити інвестиційну привабливість країни. Головним аспектом досліджування є коло питань рекодифікації цивільного законодавства, а саме чи своєчасні пропозиції вказаного законопроєкту для держави, в якій під час воєнного стану на першому місці постає завдання відновлення і стабілізації економіки, і до яких наслідків може призвести масштабна трансформація у сфері законодавства за таких умов. Автором надається низка зауважень, щодо доцільності запропонованих нововведень, наявності об'єктивних умов для такого правозастосування і відповідності таких пропозицій іншим законодавчим нормам, зокрема й конституційним. Зазначається, що процедура перетворення підприємств під час воєнного стану і в післявоєнний період є вельми скрутною і затратною (зокрема, і для державного бюджету), бо передбачає повну перебудову від переоформлення установчих документів до вирішення питань правового статусу майна підприємства і кількісного складу працівників. Автор дійшов висновку, що втрата систематизації замість модернізації та поступового реформування господарського законодавства може бути згубною для кризової економічної ситуації України, викликавши ряд істотних проблем як в умовах воєнного стану держави, так і в післявоєнний відновлювальний період. В першу чергу, така «турбулентність» буде мати негативні наслідки для чисельних суб’єктів господарської сфери, які продовжують здійснювати свою діяльність в кризових реаліях сьогодення в Україні.

Ключові слова


цивільне законодавство, господарське законодавство, декодифікація, рекодифікація, воєнний стан, суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа, організаційно – правова форма, воєнний стан, державне підприємство, комунальне підприємство

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Довгерт А. С. Рекодифікація цивільного права: питання загальної частини пандектної системи у діалозі з німецькими вченими. Нове українське право. 2023. Вип. 1. С. 20-27.

Підцерковний О.П. Сучасне економічне (господарське)право европейських країн як новий щабель розвитку комерційного права. 2020 р. URL: https://coordynata.com.ua/ sucasne-ekonomicne-gospodarske-pravo-evropejskih-krain-ak-novij-sabel-rozvitku-komercijnogo prava

Кот О. О., Гриняк А. Б. Господарський кодекс України: скасувати, не можна залишити. Нове українське право.2023. Вип. 1. С. 11–19.

Щербина В. С. Приватне і публічне право крізь призму правового регулювання господарських відносин. Другі наукові читання пам’яті академика В. К. Мамутова. 2020 р.С. 152–156.

Проект Закону «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’эднань у перехидный период» вид 9 вересня 2021 р. № 6013. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72707

Дослідження стану бізнесу в Україні. Серпень 2023 р. Центр розвитку інновацій, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес спільно з Advanter Group у співпраці з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку територіальних громад і територій, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством відновлення України, Державною регуляторною службою, Коаліцією бізнес – спільнот за модернізацію України - https://drive.google.com/file/d/10YDWomKCwc 2XN0PfBbQ vmw6Lao Nhx123/view

Висновок Головного науково – експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72707
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.