НОВЕЛИ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: АДЕКВАТНІ ВІДПОВІДІ НА НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПЛОЩИНИ ЧИ КРОКИ, СПРЯМОВАНІ НА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКА?

О. О. Коваленко

Анотація


Метою статті є характеристика новел режиму воєнного стану у правовому регулюванні випробування при прийнятті на роботу, що передбачає розгляд правової природи таких змін із наданням відповіді на питання чим же зараз є наявний механізм цієї правової конструкції: адекватною відповіддю на нагальні проблеми практичної площини чи кроками, спрямованими на обмеження прав працівника? Автор характеризує випробування як факультативну умову трудового договору, що традиційно в науці трудового права як обставина, що є додатковою в домовленостях між працівником і роботодавцем. Наголошено, що, якщо роботодавець не має доказів про відповідність працівника тій чи тій роботі, яку працівник має виконувати, то він має право перевірити відповідність працівника й зробити це можна через встановлення випробування при прийнятті на роботу, яке обумовлюється угодою сторін і яке погоджується між потенційними сторонами трудового договору. Зроблено висновок, що розгляд правової природи новел режиму воєнного стану у правовому регулюванні випробування при прийнятті на робот дає підстави вважати дієвий механізм цієї правової конструкції неадекватною відповіддю на наявні проблеми практичної площини; визнавати їх кроками, спрямованими на обмеження прав працівника. Сьогодні, як ніколи, необхідно створити таку правову площину взаємодії роботодавця, працівників і держави, де вони мають взаємодіяти, бо злагодженість у виробничому процесі грає важливу роль у підтримці економіки, яка зазнала великих трат від війни. І тому тут необхідна однакова підтримка як роботодавців, так і працівників, шляхом надання їм рівноцінних юридичних гарантій. Але останні, на жаль, зараз у менш виграшному становищі, залишаючись повністю залежними від милості роботодавця. У зв’язку з цим вважається необхідним вилучити ч. 2 ст. 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та повернутися до звичної дії ч. 3 ст. 26 КЗпП України.

Ключові слова


випробування, трудовий договір, працівник, роботодавець, трудові правовідносини, праця, трудові права, трудовий договір, стабільність трудових правові дносин, баланс інтересів, право на працю, юридичні гарантії.

Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Про правовий режим воєнного стану. Верховна Рада України. Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Закон України від 15 березня 2022 р. N 2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text.

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудо вих відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність». Закон України від 19 липня 2022 р. № 2434- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2434-20#n17.

Коваленко О.О. Реформація випробування при прийнятті на роботу як умови основної форми реалізації права на працю: проблеми свободи волі сторін трудового договору у період режиму воєнного стану. Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2022 року: Зб. тез наук. праць/ за заг. редакцією М.В. Трофименко. Київ: МДУ, 2022. С. 87-92. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/items/172bf3eb-f634-46a4-9f8c-8e76506740c6.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/322-08/page5#Text
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2023.38.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.