ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. Г. Корабель, Т. А. Павленко

Анотація


початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію незалежної України, до Кримінального кодексу України було внесено значну кількість змін та доповнень. Метою статті є вивчення питання можливості звільнення від кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. На підставі проведеного аналізу ч. 2 ст. 111 КК України «Державна зрада» звільнення від кримінальної відповідальності громадянина України за наявності певних передумов, було зроблено спробу визначити передумову звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність». Однією з основних вимог звільнення від кримінальної відповідальності встановлено відсутність настання тяжких наслідків, загибелі людей, заподіяння шкоди у великих та особливо великих розмірах та відсутність заподіяння шкоди національній безпеці України. В науковій статті значна увага приділяється умовам, в яких було вчинене кримінальне правопорушення. Проаналізовано приклад вчинення колабораційної діяльності в умовах крайньої необхід-ності, з метою запобігання настання більш тяжких наслідків. Розглянуто вольову ознаку суспільно небезпечного діяння, присутність непереборного психічного примусу (демонст-рація зброї, з усвідомленням можливості її застосування), присутність непереборного фізичного примусу (заподіяння шкоди життю та здоров’ю іншим особам) тощо. З аналізу опрацьованого матеріалу було зроблено висновок про необхідність доповнення ст. 111-1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність» спеціальними підставами звільнення від кримінальної відповідальності за наявності певних передумов.

Ключові слова


кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності, колабораційна діяльність, державна зрада, кримінальне правопорушення, крайня необхідність, національна безпека, фізичний та психічний примус, воєнний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Письменський Є. О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в сучасній Україні (кримінально-правові аспекти) : наук. нарис. Сєвєродонецьк: Румянцева Г. В., 2020. 120 с.

Письменський Є., Мовчан Р. Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм: окремі проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства. Науковий вісник Дніпро-петровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 2 (117). С. 8–16.

Кузнецов В.В., Сийплокі М.В. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Вип 70. 2022. С. 381–388. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/ view/259064/255759.

Кримінальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2341-14#Text.

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.

Павленко Т.А. Деякі питання кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : тези доповідей та наукових повідом-лень учасників круглого столу присвяченого до Дня юриста (6 жовтня 2022 року) / уклад.: О.О. Коваленко, Т.Г. Головань, М.Д. Ждан ; за ред. О.О. Коваленко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. С. 47-48. URL:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/bc829e36-1e4f-4a09-98e4-1d1445f0ef41/content
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.