НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (СТ. 425 КК УКРАЇНИ): ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КВАЛІФІКАЦІЮ

А. М. Ященко

Анотація


Метою статті є характеристика ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбачених ст. 425 КК України, та впливу окремих з них на кримінально-правову кваліфікацію. Зазначено, що об’єктивну сторону особливо кваліфікованого складу цього протиправного посягання може утворювати лише недбале ставлення до військової служби (дія або бездіяльність), вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України), або в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 425 КК України). У зв’язку з цим, кримінально-правова кваліфікація особливо кваліфікованих складів недбалого ставлення до військової служби не повинна ставитися в обов’язкову залежність від настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді істотної шкоди або тяжких наслідків як матеріального, так і нематеріального характеру.

Ключові слова


об’єкт кримінального правопорушення, об’єктивна сторона, недбале ставлення, військова служба, тяжкі наслідки, істотна шкода, військова службова особа, військові кримінальні правопорушення, військові злочини, кримінальна відповідальність, безпека, кримінал

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Стефанів Н. Загальна характеристика військових кримінальних правопорушень. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/ media/ new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/2023_09_05_Prezent_Stefaniv_Viisk_pravoporysh.pdf.

Хавронюк М. І. та ін. Військові злочини: Коментар законодавства / М. І. Хавронюк, С. І. Дячук, М. І. Мельник; відп. ред.: М. Д. Дрига, В. І. Кравченко. Київ: Видавництво А.С.К., 2003. 272 с.

Харитонов С. О. До питання протиправності військових злочинів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2017. Вип. 45. С. 85–88.

Харитонов С. О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за криміналь-ним правом України : монографія. Харків: Право, 2018. 328 с.

Панов М. І., Касинюк В. І., Харитонов С. О. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (Війсь-кові злочини). Харків: Харків юридичний, 2006. 172 с.

Хавронюк М. І. та ін. Військові злочини: Коментар законодавства / М. І. Хавронюк, С. І. Дячук, М. І. Мельник; відп. ред.: М. Д. Дрига, В. І. Кравченко. Київ : Видавництво А.С.К., 2003. 272 с.

Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т.2. Луганськ : видавництво «Елтон-2», 2012. 704 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВФ «Дакор», 2018. 1316 с.

Вирок Козелецького районного суду Чернігівської області від 22.02.2023 по справі № 734/175/23; провадження № 1-кп/734/124/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109125201.

Постанова Колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 21.05.2021 року по справі № 185/12161/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97077743.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 року по справі № 301/2178/13-к ; провадження №13-57кс18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/78426368.

Ухвала Колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.03.2019 року по справа № 1-8/2012; провадження № 51-1581км18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80889416.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.