ЩОДО ПРАВОВОГО РЕАГУВАННЯ НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 425 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ)

А. В. Плотнікова

Анотація


Метою статті є характеристика правового реагування на вчинення кримінальних правопорушень військовослужбовцями, зокрема на прикладі кримінального правопорушення, передбаченого ст.425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби), а також обґрунтування висновків щодо удосконалення чинного кримінального законодавства.
Автор відмічає, що збройна агресія росії проти України, що розпочалась 24 лютого 2022 р., збільшила кількість військовослужбовців, що детермінувало збільшення криміналь-них правопорушень, що вчиняються ними. Кількість та небезпечність кримінальних право-порушень, що вчиняються військовослужбовцями, спонукали законодавця до прийняття низки рішень щодо внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.
Зазначені новели у Кримінальному кодексі України викликають значний суспільний резонанс через невідповідність потенційної кримінальної відповідальності реальній. На підставі аналізу практики притягнення військовослужбовців до кримінальної відповідаль-ності за недбале ставлення до військової служби, автор робить висновок, що законодавче посилення відповідальності військовослужбовців, явно не відповідає тій реальній відпові-дальності, яка в кінцевому підсумку відображена в вироках судів, які індивідуалізують її щодо військовослужбовців, що вчиняють військові кримінальні правопорушення, зокрема, недбале ставлення до військової служби. Також, на підставі аналізу вироків, автор акцентує увагу на тому, що, практика, коли покарання, призначене військовослужбовцю, з позбавлення волі на строк від п’яти до семи років, як передбачено санкцією ч. 3 ст. 425 КК України, перетворюється на два роки службового обмеження з відрахуванням із суми грошового забезпечення 20 % в дохід держави або з позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, як передбачено санкцією ч. 4 ст. 425 КК України, - на службове обмеження на строк один рік з відрахуванням в дохід держави 10% грошового забезпечення засвідчує явну невідповідність потенційної відпові-дальності реальному запиту українського суспільства в сучасних умовах.

Пропонується сформувати узагальнення судової практики щодо притягнення військовослужбовців до кримінальної відповідальності, здійснити її науковий аналіз задля можливості створення ефективних засобів протидії військовим правопорушенням, зокрема, переглянути санкції, встановлені за вчинення військових кримінальних правопорушень, а також інші зміни в бік гуманізації кимінального законодавства у цій царині


Ключові слова


об’єкт кримінального правопорушення, об’єктивна сторона, війсь-кова служба, тяжкі наслідки, істотна шкода, військова службова особа, воєнний стан, бойова обстановка, покарання, військові кримінальні правопорушення, військові злочини, особивий період, крим

Повний текст:

PDF

Посилання


Куц В.М. Відмова від застосування кримінальної відповідальності (матеріально-правові та процесуальні аспекти): Монографія. К.: Норма права, 2023. 118 с.;

Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військо-вої служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Закон України від 13.07.2023 р. № 3233-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3233-20#n44;

Конституція України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%-80#Text;

Хавронюк М.І.. Посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. Про суперечності нового закону. URL: https://pravo.org.ua/blogs/posylennya-kryminalnoyi-vid-povidalnosti-vijskovosluzhbovtsiv-pro-superechnosti-novogo-zakonu/.

Вирок Красноармійсь-кий міськрайонний суд Донецької області від 19 грудня 2023 року у справі № 235/2445/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115739523.

Вирок Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 27 листопада 2023 року Справа № 188/2152/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115213703.

Вирок Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року у справі № 344/11945/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113948756;

Вирок Голосіївського районного суду міста Києва від 11.09.2023 року у справі № 752/18028/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/113379489;

Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18 липня 2023 р. у справі № 335/6090/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112253075;

Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 17.07.2023 у справі № 127/19822/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112251706.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.