ДОГОВІР ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ, В СКЛАДІ ЯКОГО Є ЧАСТКА В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА (КОРПОРАТИВНИЙ ПАЙ)

О. М. Пономаренко, М. Д. Ждан

Анотація


Метою статті є визначення специфіки договору про поділ майна подружжя до складу якого входить корпоративний пай для удосконалення його нормативного врегулювання. У статті проведено аналіз особливостей договору про поділ майна подружжя, у складі якого є частка у статутному капіталі господарського товариства (корпоративний пай). У статті охарактеризовано правову природу договору про поділ майна подружжя, а також правовий режим такого нетипового об’єкту цивільних прав як частка у статутному капіталі господарського товариства. В результаті дослідження автори дійшли наступних висновків: на особливості укладення договору про поділ майна, що належить подружжю на праві власності, впливає специфіка об’єкта. Корпоративний пай належить до нетипового об’єкта цивільних прав, особливості його правового режиму мають бути враховані при укладенні договору про поділ майна; специфіка корпоративного паю полягає в тому, що він нерозривно пов’язаний з корпоративними правами, а тому здійснення речових прав на корпоративний пай впливає на права та інтереси інших учасників корпоративних правовідносин, суб’єктом яких також є один із подружжя, таким чином під час укладання договору про поділ майна подружжя, до складу якого входить частка у статутному капіталі, права та інтереси господарського товариства та решти його учасників мають бути враховані; у статутних документах господарського товариства може бути передбачено обмеження прав подружжя на поділ корпоративного паю і таких обмежень має бути дотримано при укладенні договору про поділ майна; у зв’язку з тим, що поділ корпоративного паю тягне за собою наслідки не лише для сторін цього договору, а й для інших осіб (господарського товариства та решти його учасників), а також у зв’язку з тим, що право на поділ корпора-тивного паю може бути обмежене статутом товариства, у законі необхідно закріпити вимогу щодо необхідності письмової форми з нотаріальним посвідченням та (або) державним посвідченням такого договору у ЄДР.

Ключові слова


договір про поділ майна подружжя, члени сім’ї, корпоративний пай, частка у статутному капіталі господарського товариства, право спільної сумісної власності, поділ майна, об’єкт цивільних прав.

Повний текст:

PDF

Посилання


Пономаренко О. М. Проблеми визначення правової природи договору про поділ спільного майна подружжя. Зб. наук. пр. Харківського національного педагоггічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2020. Вип. 31. URL.: https://dspace.hnpu.edu.ua/ server/ api/core/bitstreams/fc48809e-6fac-4d7e-b1ca-5e4e2f1fa172/content.

Корпоративне право крізь призму судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2021.

Смітюх А. В. Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теоретико-правові засади: дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.04. Одеса. 2018.

Нетипові об’єкти: зб. ст./ За ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2022. 5. Постанова ВС від 29.06.2021 за справою № 916/2813/18. URL.: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98531899

Сіщук Л. В. Корпо-ративний договір у структурі механізму правового регулювання корпоративних відносин. Корпоративне право крізь призму судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2021.

Цивільний кодекс України. Науково-практичний комен-тар. Т.

Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки. / за ред. І. В. Спасибо_Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Х. : ФОП Колісник А. А., 2010.

Смітюх А. В. Частка у статутному капіталі товариства як об’єкт права власності: окремі аспекти. Корпоративне право крізь призму судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.