ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

В. Я. Киян

Анотація


Побудова в Україні демократичної, правової держави, яка забезпечить захист інтересів громадян на основі європейських стандартів та досвіду, передбачає онов-лення трудового законодавства в контексті євроінтеграційних процесів. В статті охарактеризовано особливості зміни трудового договору під час воєнного стану на основі аналізу нормативно-правових актів, наукових джерел та результатів правозастосовної практики. Визначено, що чинне трудове законодавство зазнало суттєвих змін, а постійні політичні, економічні та соціальні чинники потребують осучаснення нормативно-правових актів. Встановлено, що введення в Україні воєнного стану зумовило потребу в обмеженнях конституційних прав та інтересів громадян, що призвело до тимчасових призупинень діючих норм трудового законодавства. Виявлено, що в процесі регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану знайшли прояв проблеми, які створюють перешкоди для побудови та функціонування ефективної системи взаємовідносин між роботодавцями і працівниками, що виникають під час змін умов трудового договору. З метою вдосконалення вказаних правовідносин та забезпечення трудових прав працівників було проаналізовано діюче та перспективне трудове законодавство у частині зміни трудового договору щодо його адаптації до сучасних умов розвитку правової держави в умовах воєнного стану

Ключові слова


гарантії, зміна трудового договору, працівник, роботодавець, трудові відносини, трудові права, трудовий договір, сторони трудового договору, переведення, переміщення, зміна істотних умов праці, право на працю

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 27 червня 2014 р, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 року № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.

Заболотна Н.Я., Семчишин С.І. Зміна істотних умов праці: правовий аспект. Юридичний електронний науковий журнал №3. 2023. C. 240–242 URL: http://www.lsej.org.ua/ 3_2023/ 55.pdf.

Kyian V. Y., Kolosov R. V., Bilianska N. V., Churpita H. V., Dovban I. M. (2021). Protection of the Rights of Persons Who Have Lost Their Jobs Because of the Spread of COVID-19. Cuestiones Políticas, 39(71), p. 267–288.

Нaукoвo-прaктичний кoмeнтaр Кoдeксу зaкoнів прo прaцю Укрaїни. Стaнoм нa 01 лютого 2022 рoку. За заг ред Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2022. 352 с.

Законопроект Трудового кодексу України від 08.11.2019. № 2410. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=67331.

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні: Закон України від 24 лютого 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2102-20#Text.

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/64/ 2022#Text.

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/64/2022#Text. 9. Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом: від 18 липня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2421-20#n6.

Вис-новок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості». URL: https://itd.rada.gov.ua/ billInfo/ Bills/pubFile/694852.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.