ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ: МОЖЛИВОСТІ ВРІШЕННЯ ЧЕРЕЗ НОРМОТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ

С. Л. Кошарновська

Анотація


Метою статті є дослідження механізмів та способів захисту викривачів корупції, зокрема щодо їх трудових прав, характеристика відповідних правових засобів у законодавстві Європейського Союзу, проблем впровадження аналогічних механізмів в Україні та можливості їх вирішення на загальнодержавному рівні через нормотворчу діяльність.
Робиться висновок, що існує нагальна необхідність посилення захисту трудових прав викривачів корупції через ухвалення суворіших законів, що захищають трудові права викри-вачів корупції, створення спеціальних програм та механізмів, які допоможуть викривачам корупції захистити свої права. Слід також підвищувати обізнаність викривачів корупції про їхні права та гарантії захисту і сприяти державі створенню громадських організацій та асо-ціацій, які підтримуватимуть та захищатимуть викривачів корупції. Захист трудових прав викривачів корупції є найважливішою умовою ефективної боротьби з корупцією. Тільки коли викривачі корупції будуть впевнені в тому, що їхні трудові права будуть захищені, вони зможуть відкрито виступати проти корупції, повідомляти про корупційні діяння і як результат цього буде притягнення до відповідальності корупціонерів, що надасть впевне-ність у невідворотності покарання.


Ключові слова


корупція, викривачі корупції, трудові права, захист, розкриття інформації, гарантії, трудовий договір, право на працю, працівник, роботодавець, дискримі-нація, заборона дискримінації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією. Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1999 № 994_102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.

Про запобігання корупції. Верховна Рада України. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322 – VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.