БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВʼЯЗАНИХ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ПЕРІОД ЗАГАЛЬНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ

М. А. Ністор

Анотація


Метою статті є визначення способів створення ефективного механізму бронювання ІТ-спеціалістів під час воєнного стану, за якого їхня праця приносила б максимальну користь для функціонування економіки України та забезпечення сил оборони України ІТ-технологіями. В статті здійснюється пошук відповіді на питання, що є доцільнішим для суспільства та держави - залучення IT-спеціалістів до сил оборони України чи залучення таких фахівців для покращення оснащення та матеріального забезпечення сил безпеки і сил оборони України? Аналіз чинного законодавства показав, що зміни, що внесені до законодавства у сфері бронювання спеціалістів ІТ-сфери від початку збройної агресії рф, мали на меті досягнення балансу між призовом на військову службу та залученням військовозобов’язаних до підприємств оборонно-промислового комплексу. В результаті дослідження були зроблені висновки, що державою створено необхідні умови для розвитку ІТ-сектору, зокрема й у сфері оборонно-промислового комплексу. В Україні створено military tech-кластери, надається фінансова допомога розробникам різних технологічних рішень у сферах, дотичних до оборонно-промислового комплексу. Крім того, визнаючи цінність ІТ-спеціалістів не лише в лавах збройних сил, а і як працівників на підприємствах оборонно-промислового комплексу, держава розробила досить ефективний механізм бронювання таких фахівців від призову на військову службу під час мобілізації. Однак, вбачається, що для більшої ефективності залучення ІТ-спеціалістів на стратегічно важливі підприємства, держава повинна боротися з таким негативним явищем на ринку праці, за якого з метою ухилення від сплати податків, порушення трудового законодавства, трудові відносини з ІТ-фахівцем прикриваються укладенням цивільно-правового договору. Така модель оформлення відносин не тільки порушує права працівника, а й завдає істотної шкоди економіці країни

Ключові слова


IT-спеціаліст, військовозобов’язані, право на працю, трудовий договір, цивільно-правовий договір, бронювання від мобілізації, трудові відносини, цивільні відносини, роботодавець, працівник.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.

Про мобілізацій-ну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 р. №3543-XII. Відомості Верхов-ної Ради України, 1993, № 44, ст. 416. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/ed20230630#Text.

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. №2232-XII, Відомості Верховної Ради України), 1992, № 27, ст. 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Конституція України 28 червня 1996 р. К.: Офіційне видання Верховної Ради України, 1996.

Тацишин І.Б. Правові питання бронювання військовозобов’язаних в умовах військового стану. Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах війни та післявоєнний період: матеріали наукового семінару, м. Львів, 23 червня 2023 р. С. 198-202.

Середа О.Г., Заїка Д.І.. Актуальні питання бронювання військовозобовʼязаних IT-фахівців в період загальнонаціональної мобілізації. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. №6. С. 69-74 URL: http://pjv.nuoua.od.ua/v6_2022/13.pdf.

Science & Technology Trends 2020-2040: Exploring the S&T Edge. NATO Science & Technology Organization, March 2020. URL: https://www.sto.nato.int/pages/tech-trends.aspx.

Звіт Міжнародної безпекової програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). URL: https://csis-website-prod.s3. amazonaws.com/ s3fs-public/2023-04/230418_Harding_Seven_Technologies.pdfVersionId= 6hX. 4AM VD VlF5 zOy. YLAyiD_.MMUXaxx.

Писаренко Т., Кваша К. Глобальні технологічні тренди у сфері озброєння та військової техніки. К.: УкрІНТЕІ, 2020. 89 с. URL: http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/ozbron_tech_0.pdf.

Писаренко Т., Кваща К., Гаврис Т. Аналіз світових технологічних трендів у військовій сфері: монографія , Т. Гаврис та ін., за заг. редакцією Т.В. Писаренко. К.: УкрІНТЕІ, 2021. 110с. URL: https://mon.gov.ua/ storage/ app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2021/09/30/Analiz.svit.tekhn.trend.viysk.sferi-2021.30.09.pdf

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 р. № 1487. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-%D0%BF#Text.

Генштаб назвав працівників, яких роботодавці не можуть бронювати від мобілізації. Ліга:Закон : веб-сайт. URL: https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats

Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військо-возобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час: Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни від 27.01.2023 р. № 76. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0%BF#Text

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII Відомо-сті Верховної Ради, 2018, № 31, ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 2469-19#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.