ЩОДО ПИТАННЯ БРОНЮВАННЯ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА НА ВОЄННИЙ ЧАС

Д. В. Сапітон

Анотація


Метою статті є визначити перелік проблемних питань стосовно броню-вання ІТ-фахівців та сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. Автор досліджує питання бронювання від мобілізації такого важливого для економіки України людського ресурсу як ІТ-спеціалісти. Автором здійснено аналіз статистичних даних щодо ІТ-сектору в Україні наведених у звіті "IT Research Ukraine 2023: адаптивність та стійкість під час війни" Асоціації «Львівський Кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг». У статті розглянуто проблему відтоку кадрів у галузі IT з приводу загальної мобілізації, яка може стати загрозою для цього сектору. Автор приходить до висновку, що збереження людського ресурсу у даній галузі є критично важливим, особливо з урахуванням його економічної цінності. Для цього пропонується внести зміни до чинного законодавства, які надавали б військовозобов’язаним ІТ-фахівцям, що працюють за гіг-контрактом, право бути заброньованими на період мобілізації та воєнний час. Автор робить акцент на відсут-ності механізму обліку осіб, залучених до гіг-контрактів, які можуть підлягати бронюванню. Для вирішення цієї проблеми пропонується запровадження електронного кабінету військо-возобов’язаного, через який можна оновлювати дані щодо своєї зайнятості. Також визначено потребу удосконалення Порядку бронювання та Критеріїв визначення. Окремий аспект статті стосується включення роботодавців-резидентів Дія Сіті до переліку підприємств, які можуть негайно подавати списки військовозобов’язаних для бронювання без підтвердження відповідних критеріїв. Автор аргументує, що ці роботодавці вже пройшли перевірку для отримання свого статусу, що значно суворіша за вимоги, встановлені законодавством для бронювання.

Ключові слова


бронювання від мобілізації, трудовий контракт, гіг - контракт, гіг - спеціаліст, ІТ-спеціаліст, ІТ-сектор економіки, правовий режим Дія Сіті

Повний текст:

PDF

Посилання


Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України від 15.07.2021 р. № 1667-IX: станом на 1 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1667-20#Text.

Середа О.Г., Заїка Д.І. Актуальні питання бронювання військово-зобов’язаних ІТ-фахівців в період загальнонаціональної мобілізації. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. Вип. 6 (47). С. 69–74.

Тацишин І.Б. Правові питання бронювання військовозобов’язаних в умовах воєнного стану. Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах війни та післявоєнний період: матеріали наукового семінару. 2023. С. 198–202;

Томляк Т.С. Актуальні проблеми мобілізації та звільнення з військової служби в умовах воєнного стану. Наукові інновації та передові технології. (Серія «Право). 2023. № 11(25). С. 309-319;

Bove, V., Di Leo, R. and Giani, M., Military Culture and Institutional Trust: Evidence from Conscription Reforms in Europe. American Journal of Political Science. (2023). С. 1–16;

Асоціація "Львівський Кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг". Звіт "IT Research Ukraine 2023: Адаптативність та стійкість під час війни. 2023. С. 1–77. URL: https://itcluster.lviv.ua/dynamika-it-industriyi-pid-chas-vijny-rezultaty-it-research-ukraine-2023/.

Гайворонська В. Бронювання працівників під час війни як інструмент функціонування економіки. Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства: зб. тез наук. доп. і повідомл. XV Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, практ. юристів, аспірантів та студентів. 2022. С. 12–15.

Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0%BF#n14.

Державна служба статистики: Середня заробітна плата штатних працівників по регіонах за місяць у 2021 році/Average wage of regular employees by region (monthly information), 2021. URL: https://cutt.ly/iwLBWlY0.

Про затвердження Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації: Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 23.03.2023. № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-23#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.