ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБІГОМ КРИПТОВАЛЮТИ

Д. О. Гресь

Анотація


Метою статті є вироблення класифікації кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом криптовалюти, окреслення деяких проблем кваліфікації за кожною гру-пою таких правопорушень, а також надання обґрунтованих пропозицій, спрямованих на вдо-сконалення національного законодавства.
Запропоновано класифікацію кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом криптовалюти: кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, порнографічної продукції тощо; кримінальні правопорушення, що порушують право власності (крадіжка, шахрайство, вимагання тощо); кримінальні пра-вопорушення у сфері інформаційної безпеки (майнінг, створення, використання, збут шкід-ливого програмного забезпечення, несанкціонований доступ до комп’ютерних мереж тощо); інші кримінальні правопорушення (корупційні злочини, фінансування тероризму тощо). Проаналізовано деякі проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень, предметом та знаряддям вчинення яких виступає криптовалюта Зазначається, що проблемним питанням залишається неврегульованість правового статусу криптовалюти в Україні, у зв’язку з чим на теперішній час ні в доктрині кримінального права, ні в судовій практиці не існує єдиного підходу до розуміння природи криптовалюти. Автор доходить висновку про необхідність законодавчого врегулювання статусу криптовалюти та порядку її обігу


Ключові слова


кваліфікація кримінальних правопорушень, предмет та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, криптовалюта, криптоактив, криптозлочин, крипто-інвестування, шахрайство, майнінг, віртуальний актив.

Повний текст:

PDF

Посилання


Україна входить у топ 5 країн за популярністю криптовалют – Chainalysis. URL: https://cases.media/en/article/ukrayina-vkhodit-u-top-5-krayin-za-populyarnistyu-kriptovalyut-chainalysis.

Рада ЄС схвалила перші в світі правила регулювання криптосектору. URL: https://forbes.ua/news/rada-es-skhvalila-pershi-v-sviti-pravila-regulyuvannya-kriptosektoru-16052023-13693.

Леськів Соломія. Кримінально-правові аспекти визначення статусу криптовалюти в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід / Соломія Леськів // Підпри-ємництво, господарство і право. – 2019. – №9. – С. 199-203. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/9/34.pdf.

Казначеєва Д. В. Основні види злочинів, що вчиняються із застосуванням криптовалюти / Д. В. Казначеєва // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 166-168. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/ 26_11_2019/pdf/50.pdf.

Вирок Ликачівського районного суду м. Львова від 18.03.2024 у справі № 463/2252/24. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117784582.

Вирок Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 24.11.2021 у справі № 495/823/21 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101341893.

Дорохіна Ю.А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 744 с.

Вирок Печерського районного суду м. Києва від 11.08.2023 у справі № 757/32640/23-к URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/113255799. 9. Вирок Деснянського районного суду м. Чернігова від 30.10.2023 у справі № 750/14133/23 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/114532167.

Що таке майнінг криптовалют? URL: https://blog.whitebit.com/uk/what-is-cryptocurrency-mining

Вирок Центрального районного суду м. Миколаєва від 01.11.2022 у справі № 490/5263/19 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107385915.

Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.10.2020 у справі № 607/6270/20 URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/92117558/.

Як в Україні крадуть електроенергію для майнингу крипти URL: https://biz.censor.net/resonance/3312103/ yak_v_ ukrayini_kradut_elektroenergiyu_dlya_mayinyngu_krypty
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.