ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ОСІБ, ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ, ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

О. О. Коваленко

Анотація


Метою статті є характеристика є пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та осіб, прирівняних до них, як різновиду соціального захисту. Автор відмічає, що повномасштабна збройна агресія росії проти України актуалізувала питання соціального захисту, зокрема осіб, звільнених з військової служби та осіб, прирівняних до них. Кількість тільки військовослужбовців зросла більше ніж у 2 рази і очевидно, що ще вона буде зростати, а отже пропорційно зростає і кількість соціальних ризиків, що тягнуть за собою необхідність соціального захисту даних осіб та їх членів сім’ї, зокрема мова йде про їх пенсійне забезпечення. Обґрунтовується позиція, що соціальний захист є тією упорядкованою сукупністю заходів, які створюють мінімальний добробут для особи, що залишилася без підтримки, та не може влаштувати свої життя. Ця система має призначення вирішити існуючі проблеми матеріального, житлового, медичного забезпечення, в житті людини, яка потрапила у простір соціальних ризиків, щоб попередити її соціальну ізоляцію, бідність та надати їй необхідну підтримку для її існування та для виправлення ситуації. Акцентується увага на тому, що природа пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та прирівняних до них осіб дозволяє визначати її через державний обов’язок, у визначених спеціальним законом випадках, коли особа цього потребує за об’єктивними причинами, надати їй за певними умовами, пов’язаними із її минулою трудовою діяльністю, соціальну допомогу, яка дозволить їх забезпечити себе засобами для існування, що забезпечить життєдіяльність людини у скрутних ситуаціях, визначених у якості соціальних ризиків. Таким чином, встановлення даної природи та її змісту дозволяють зробити висновок, що пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та прирівняних до них осіб, є різновидом соціального захисту.

Ключові слова


соціальні права, соціальний захист, пенсійне забезпечення, соціальне законодавство, військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби, особи, прирівняні до військовослужбовців, грошове забезпечення, розмір пенсії, вислуга років, принципи пенсійного

Повний текст:

PDF

Посилання


Як змінювалась чисельність Збройних Сил України. Аналітичний портал «Слово і діло». URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/14/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalasya-chy-selnist-zbrojnyx-syl-ukrayiny.

Війна у цифрах: як за останній рік змінилася Україна та українці. BBC. News Україна. 23.02.2024. URL: https://www.bbc.com/ ukrainian/ articles/ cv28871qdv8o

Мельник К.Ю. До проблеми реформування пенсійного забезпечення у сучасних умовах. Юридична наука і практика: виклики часу : матер. V міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 березня 2015 р. Київ, 2015. Т. 2. С. 232–235.

Поліщук С.Л. Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні. Юридична наука. 2012. № 5. С. 165–172.

Радченко Я.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців крізь призму застосування міжнародних актів. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2020. № 19. С. 110–113.

Шкуропацький О.І., Артюшенко О. Уніфікація законодавства соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України та прирівняних до них осіб. Вісник Харківського національного університету В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2021. № 31. С. 61–65.

Стецьків М.Б. Законодавче регулювання пенсійного забезпечення звільнених з військової служби та осіб, прирівняних до них. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. №2. С.270-273. URL: http://www.lsej.org.ua/ 2_2023/61.pdf.

Конституція України: прийнята на V сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80#Text. 9. Коваленко О.О. Концепт «право на соціальний захист» Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди «Право». Х. 2023. Вип.37. С.107-112. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/12467.

Синчук С.М., Яструбецький В.В. Соціальний захист працівників як об’єкт соціального захисту. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, (35), 88-95. URL: https://nzlubp.org.ua/ index.php/journal/article/view/688.

Москаленко В.В. Сутність соціального захисту та його місце у в політиці соціальної держави. Наукові записки. Т.21 С. 41–44. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/ bitstream/ handle/123456789/8399/Moskalenko_ Sutnist.pdf? sequence=1&isAllowed=y.

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Закон України від 09.04.1992р. № 2262-ХІІ. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#Text.

Пономаренко О.М. Визначення категорії «особа з сімейними обов’язками» шляхом застосування системного аналізу сімейного законодавства та законодавства у сфері соціального захисту» Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди «Право». Х. 2023. Вип.37. С.123-129.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.24

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.