ПОНЯТТЯ ТА СТАТУС КОМБАТАНТА ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

Ю. О. Саєнко

Анотація


В даній статі автор розглядає питання пов'язане з особливостями специфічних ознак комбатанта в умовах збройного конфлікту. Ретельну увагу автора присвячено міжнародно-правовим актам, які регулюють відносини збройного конфлікту та визначають статус його учасників. Серед розглянутих міжнародних правових актів автор особливу увагу приділяє IV Конвенції «Про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі» від 18.10.1907, Женевській конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, Додатковому протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. Автором також досліджуються положення вітчизняного законодавства в рамках визначення поняття «некомбатант». На підставі комплексного аналізу нормативних актів та актуальних досліджень науковців, автор приходить, зокрема, до таких висновків, що визначення поняття комбатанта та некомбатанта у міжнародному гуманітарному праві відіграють важливу роль при визначенні статусу осіб під час збройних конфліктів та встановлюють норми захисту прав і обов'язків кожної групи. У світлі цього можна зробити такі висновки. Серед рис притаманних комбатантам автор виділяє: безпосереднє взяття участі у бойових діях; участь у бойових діях під час збройного конфлікту, чітке визначення міжнародним гуманітарним правом їх статусу та прав; підпорядкування особливим правилам ведення збройних конфліктів, включаючи захист у разі потрапляння у полон. В свою чергу, некомбатантів автор наділяє іншими ознаками, серед них: входження до складу збройних сил, надання допомоги збройним силам без безпосередньої участі в бойових діях; наявність специфічного статусу та захисту відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи захист від довільного насильства та неприпустимість їх використання у військових цілях.

Ключові слова


комбатант, статус комбатанта, некомбатант, міжнародне право, міжнародне гуманітарне право, права людини, збройний конфлікт, військовополонений, військовослужбовець, війна, закони та звичаї війни.

Повний текст:

PDF

Посилання


IV Конвенція «Про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі» від 18.10.1907 Дата підписання:18.10.1907. Дата набрання чинності для України: 24.08.1991.Гаага, 18 жовтня 1907 року URL.; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/995_199#Text.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.

Колотуха І.О., Ознаки комбатанта. Порівняльний аналіз в контексті міжнародного та внутрішньо-державного збройних конфліктів. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2022. C. 161-166 URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/ 2023/01/30-1.pdf.

Костюк Н.П. Бахновська I.П. Порівняльна характеристика правового статусу комбатантів та найманців. ISSN 2524-0323. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 4 (100) С. 126-136. URL: https://sel.vtei.edu.ua/repository/g.php?fname=28400.pdf.

М.М. Гнатовський, Т.Р. Короткий, А.О. Кориневич, В.М. Лисик, О.Р. Поєдинок, Н.В. Хендель Міжнародне гуманітарне право. Посібник для юриста. за ред. Т.Р. Короткого. Київ-Одеса: Українська гельсінська спілка з прав людини, Фенікс, 2016.2017. 145с. URL: https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/MHP-final.pdf.

Наказ Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164 «Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України». URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text.

Порядок забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 р. № 698 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2022-%D0%BF#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2024.39.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.