ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

М. М. Бородін

Анотація


Стаття присвячена процесуальному порядку перегляду судових рішень за нововиявленими  обставинами.  Проаналізовано  нові  правові  норми  даного  інституту  від 15 грудня 2017 року. Наведені приклади з судової практики.

Ключові слова: перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Цивільний процесуальний кодекс України. Судова практика. 

 

Статья посвящена процесуальному порядку пересмотра судебных решений  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Проанализированы  новые  правовые  нормы данного института от 15 декабря 2017 года. Приведены примеры из судебной практики.

Ключевые  слова:  пересмотр  судебный  решений  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам. Гражданский процессуальный кодекс Украины. Судебная практика.

 

The article is devoted to the procedural order of revision of court decisions on newly discovered circumstances. New legal norms of this institute dated December 15, 2017 have been analyzed. The examples from judicial practice are given and analyzed.

Keywords: revision of decisions on newly discovered circumstances Civil Procedure Code (Code) of Ukraine. Arbitrage practice.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бородін М.М. Провадження у цивільних справах у зв’язку з нововиявленими обставинами (судова практика). Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право» № 27, 2017. С. 34–41;

Чугуївський міський суд Харківської області за 2010 рік Справа № 8-1/10 р. URL: www.reyestr.court.gov.ua;

Чугуївський міський суд Харківської області за 2014 рік справа №22ц(790)9108/14. URL: www.reyestr.court.gov.ua;

Справа №8ц-7/2008 (1976282). URL: www.reyestr.court.gov.ua;

Справа №22ц-686/2010 (10655230). URL: www.reyestr.court.gov. ua;

Справа №22ц-827/2008 (1963228). URL: www.reyestr.court.gov.ua;

Апеляційний суд Харківської області за 2012 рік справа №22ц-8028/2012. URL: www.reyestr.court.gov.ua;

Апеляційний суд Харківської області за 2018 рік справа №640/9970/2018. URL: www.reyestr.court.gov.ua.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2638386

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.