ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Р. В. Купченко

Анотація


У статті розглянуто проблеми правового регулювання державної соціальної допомоги сім’ям при народжені дитини через призму законодавчих процесів в країні.

Ключові слова: державна соціальна допомога, державна допомога при народжені дитини, розмір соціальної допомоги сім’ям з дітьми.

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования государственной социальной помощи семьям при рождении ребенка через призму законодательных процессов в стране.

Ключевые слова: государственная социальная помощь, государственная помощь при рождении ребенка, размер социальной помощи семьям с детьми.

 

The article deals with problems of legal regulation of state social assistance to families at the birth of a child through the prism of legislative processes in the country.

 Key words: state social assistance, state aid at birth of a child, the extent of the social help to families with children.


Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародний пакт про громадські та політичні права від 16.12.1966 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043;

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021;

Конституція України від 28.06.1996 р., № 30. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80;

Закон Україну «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р., №2811-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12;

Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р., №1166-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-18;

Овдін О. Надання допомоги при народженні дитини як напрямок державної демографічної політики в Україні. Збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ «Державне управління та місцеве самоврядування». 2015. №(26). С. 152–161;

Коломієць О., Крімер Б. «Економія» на майбутньому. Дзеркало тижня. 2014. №14;

Доценко І.О. Законодавчі умови надання державної допомоги сім’ям з дітьми. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. №3 (3). С. 61–63;

Рішення Конституційного суду України від 07.11.2018 р., №9-р/2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-18/sp:max25;

Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О.В. від 07.11.2018 р. стосовно рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституцій- ності) положень пункту 7 розділу II Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na09d710-18;

Окрема думка судді Конституційного Суду України Caca C.B. від 07.11.2018 р. стосовно рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу II Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nb09d710-18;

Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С.В. від 07.11.2018 р. стосовно рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу II Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ nc09d710-18;

Офіційна веб-портал Верховної Ради України. URL: http://iportal.rada.gov.ua/.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2640208

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.