НАСЛІДКИ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ

А. В. Плотнікова

Анотація


У статті досліджено наслідки закінчення строку притягнення до відповідальності у кримінальному та адміністративному праві України. Зроблено висновок про порушення прав осіб, які не визнають вину у вчиненні адміністративного правопорушення. Запропоновано відповідні зміни до адміністративного законодавства.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, закінчення строків накладання адміністративного стягнення.

 

В статье исследованы последствия истечения срока привлечения к ответственности в уголовном и административном праве Украины. Сделан вывод о нарушении прав лиц, которые не признают вину в совершении административного правонарушения. Предложены соответствующие изменения в административное законодательство.

Ключевые слова: уголовная ответственность, административная ответственность, освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, истечение сроков наложения административного взыскания.

 

In thearticle consequences of the expiration of the prosecution in the criminal and administrative law of Ukraine are in vestigationed. A conclusionabout the violation of the rights of persons who donotrecognizetheguilty of committing an administrative offense is made. Changesto the administrativelaw are proposed.

Keywords: criminal liability, administrative liability, exemption from criminal liability in connection with the expiration of the limitation period, expiration of the timelimits for imposing administrative penalties.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.;

Токарєва К.С. Специфіка предмета доказування й обставин, що підлягають установленню під час закриття справи про адміністративне правопорушення за спливом строку статті 38 КУпАП. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 10-2(1). С. 138–140;

Узагальнений науково-консультативний висновок Науковоконсультативної ради при Вищому адміністративному суді України «Щодо встановлення вини особи під час закриття провадження про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності». URL: http://www.vasu.gov.ua/nkr/pravovi_vusnovky/pravjvi_visnjvki_07.11.2017/;

Гетманцев Д.О. Науковий висновок щодо питання про встановлення вини особи в постановах про закриття справ про адміністративні правопорушення за спливом строків, передбачених ст. 38 КУпАП. URL: http://www.vasu.gov.ua/nkr/pravovi_vusnovky/pravjvi_visnjvki_07.11.2017/;

Постанова Ленінського районного суду м. Харкова. Справа № 642/6191/18 від 30.01.2019 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79511498;

Постанова Орджонікідзевського районного суду м. Харкова. Справа № 644/8838/18 від 05.02.2019 р. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/ Review/79620928;

Постанова Фрунзенського районного суду м. Харкова. Справа № 645/7396/18 від 04.02.2019 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79651306;

Постанова Апеляційного суду Львівської області. Справа № 463/3484/17від 13.12.2017 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70908482;

Постанова Ленінського районного суду м. Кіровограда Справа № 405/3701/17 від 15.11.2017 р. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/70289879;

Постанова Апеляційного суду Кіровоградської області. Справа № 405/3701/17 від 19.12.2017 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71109046 1;

Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення / М.В. Лошицький, В.І. Бобрик, О. Короєд; кер. авт. Кол. М.В. Лошицький. К.: МП Леся, 2010. 536 с.;

Коломоєць Т.О. Актуальні напрями вдосконалення правових засад та процедури судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з безпекою дорожнього руху. Судова практика. 2012. № 3. С. 30–38, С. 32;

Токарєва К.С. Правові наслідки закінчення строку накладення адміністративного стягнення згідно законодавства України. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2013. № 4. С. 67–71;

Постанова Ленінського районного суду м. Харкова від 22.10.2018 р. Справа № 642/3314/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77419628.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2640427

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.