УСТАНОВЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ВЧИНИТИ ПЕВНІ ДІЇ ̶ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

С. І. Сприндис

Анотація


У поданій статті розглянуто питання щодо встановлення обов’язку вчинення певних дій – як одного з заходів забезпечення позову. Автором проаналізовані роботи науковців з цього питання та проаналізовано законодавство України, нормативно-правові акти та судову практику. Розглянуто, чому громадяни, права яких були порушені, звертатися до суду за захистом своїх прав не бажають, тому що навіть вигравши справу, отримавши рішення суду на свою користь, досягти реального виконання рішення суду в багатьох випадках – неможливо. Таким чином, можна стверджувати, що за умови, коли рішення суду не виконуються, захист своїх прав у суді є ілюзією. Спроби деяких несумлінних боржників не виконувати свої зобов’язання, будь-якими засобами ухилятися від відповідальності мають різні правові форми. Однією з них є не реєстрація успадкованої власності, щоб вона не була зазначена в реєстрі як власність боржника.

Ключові слова: позов, обов’язок, договір, судовий захист, реєстрація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний процесуальний кодекс України // Закон України від 18 березня 2004 року № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст. 492;

Луспеник Д. Практика розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: спірні питання. Юридичний журнал. 2007. №10. С. 104–114;

Цивільний процес України: академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.; за ред. С.Я.Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. 848 с.;

Захарова О., Гробовська О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 88. С. 14–16;

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Голубева Н.Ю. та ін. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Х.: ТОВ «Одисей», 2011. 1016 с.;

Цивільний кодекс України // Закон України від 16 січня 2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356;

Кримінальний кодекс України // Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131;

Кодекс України про адміністративні правопорушення / Закон України від 7 грудня 1984 року № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122;

Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141;

Про виконавче провадження // Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст. 542.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.