ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РОЗГЛЯД СКАРГ НА ПОСТАНОВИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко

Анотація


У статті на основі аналізу норм чинного законодавства про звернення громадян та оскарження незаконних дій чи бездіяльності органів адміністративної юрис­дикції, а також наукових праць та матеріалів практики піднімаються проблеми правового регулювання відносин, що виникають з приводу оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, та вносяться пропозиції з їх вирішення шляхом внесення змін у законодавство.

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний суд, звернення громадян, постанова у справі про адміністративне правопорушення, скарга, суд.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141; 2005. №2. Ст. 44;

Шемшученко Ю., Авер’янов В. Людина і реформування адміністративного права. Урядовий кур’єр. 2000. 23 березня. (№ 53) С. 5;

Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 р. №393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №47. Ст. 257;

Авер’янов В. Адміністративне право України : доктринальні аспекти реформування. Право України. 1998. №8. С. 11;

Тищенко Н. М. Гражданин в административном процессе. Харьков, 2008. 192 с.;

Черв’якова О. Б. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування. Право України. 1999. № 12. С. 50–53;

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446;

Кодекс України про адміністра¬тивні правопорушення : Закон УРСР від 7 грудня 1984 р. №8073-Х. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984, додаток до № 51. Ст. 1122;

Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 р. №№4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. №44–45, №46, 47, №48. Ст. 552.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2019.30.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.