СВОБОДА ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ЙОГО ЗМІНІ ЯК КАТЕГОРІЯ, ЩО ВИСТУПАЄ ПРОВІДНИКОМ ДО СТАБІЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Я. В. Фатєєв

Анотація


Метою статті є характеристика свободи волі сторін трудового договору як категорії, що є провідником до стабільності трудових правовідносин. Розглядаючи наукові дослідження з питань зміни трудового договору, автор наголошує, що в умовах необхідності прийняття нового кодифікованого акта, що врегулює відносини у сфері найманої праці, головний акцент має бути зроблено на вирішенні питань свободи волі сторін у зміні трудового договору таким чином, щоб віднайти баланс їхніх інтересів. Відстоюється позиція, що зміна трудового договору є правовою конструкцією, яка має за мету вдосконалення організації виробництва й праці. Робиться висновок, що свобода волі сторін трудового договору як провідник на шляху до стабільності трудових правовідносин характеризується збігом векторів бачення цих суб’єктів на зміст нових умов їхньої взаємодії

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаращенко Л.П. Зміна істотних умов праці: практика Верховного Суду Тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжнародної науково-практичної конференції «Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист» (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.) / за ред. О.М. Ярошенка. С. 135–138;

Кернякевич Ю. В. Про правову природу переміщення

працівників. Університетські наукові записки. 2009. № 3. С. 162–165. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2009_3_31.pdf;

Мельник К. Ю. Стабільність та змінюваність трудових правовідносин. Радник: український юридичний портал. URL: http://radnuk.info/ statti/253-trydpr/14837-2011-01-19-03-43-23.html/;

Молодцов М.В., Сойфер В.Г. Стабильность трудовых правоотношений. М.: Юридическая литература, 1976. 240 с.;

Коваленко О.О. Міжнародно-правові стандарти заборони примусової праці як витоки свободи волі сторін трудового договору при його зміні. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (м. Київ, 19–20 квітня 2017 р.). Київ: КНУКМ, 2017. Ч. 1. С. 406– 412;

Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2015. 447 с.;

Коваленко О.О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.;

Коваленко О.О. Свобода волі сторін трудового договору при змінах в організації виробництва та праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Вип. 6–2. Т. 2. С. 102–106;

Скорочення чисельності та штату. Податки & бухоблік. Квітень. 2020. № 35. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ nibu/ 2020/april/issue-35/article108307.html;

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322- VIII. URL: https://zakon.rada.gov. ua/ laws/show/322-08#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.