ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

О. В. Москаленко

Анотація


У статті здійснено аналіз особливостей житлового забезпечення працівників поліції у європейських раїнах. Досліджено особливості здійснення оренди, а також набуття права власності на житло працівниками поліції у Франції, Польщі та Литовській Республіці. Запропоновано конкретні шляхи адаптації позитивного досвіду зазначених країн у сфері житлового забезпечення працівників поліції у реаліях України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Рolicijos įstatymas: Lietuvos Respublikos įstatymas 17.10.2000 Nr. VIII2048. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111665/asr;

Денісова Л. Л. Зарубіжний досвід правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. 2015. Вип. 3-2. Т. 4 ч. 1. С. 156–160;

Капля О. Тенденції реформування поліцій країн Центральної Європи на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі. Підприємництво, господарство і право: щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал Ін-ту приватного права і п-ва АПрН України. Київ, 2006. № 6. С. 98–101;

Rassurants du fait de leur statut professionnel protecteur, de leurs revenus, pas toujours très élevés mais pérennes, les locataires fonctionnaires sont une cible de choix pour les propriétaires bailleurs. Mais à trop privilégier ce critère, le risque d’être pris en flagrant délit de discrimination est bien réel. Comment s’y prendre et à qui s’adresser? Notre enquête. URL: http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/ p1_1619799/nos-conseils-pour-louer-a-un-fonctionnaire;

Textes et rapports législatifs sur le thème: Police et sécurité. URL: https://www.senat.fr/ themes/ dossiers-legislatifs-police-et-securite.html;

Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 866. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2018-%D0%BF#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.