МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

А. О. Поляков

Анотація


Міжнародно-правове регулювання правозахисної діяльності НУО відбувається по лінії закріплення у міжнародних та регіональних правових документах норм щодо правосуб’єктності та повноважень таких організацій у взаємодії з органами міжурядових організацій. Міжнародно-правове регулювання правозахисної діяльності НУО поширюється й на національні правові системи: у міжнародних договорах щодо цього питання закріплюються не стільки суб’єктивні права НУО, скільки обов’язки або рекомендації державам із приводу співробітництва з НУО. Правовий статус НУО відрізняється в різних спеціальних міжнародних угодах, які створюють окремі режими та стосуються здійснення правозахисної діяльності НУО у певних сферах (права дітей, освіта, екологія і т.п.). Найбільшою мірою питання регулювання правозахисної діяльності НУО відображене у правових актах Ради Європи, яка стала першою міжурядовою організацією, що ввела для міжнародних НУО статус участі, який дозволяє їм впливати на прийняття рішень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шуміло О.М., Кравчук Н.Ю. Роль неурядових організацій у становленні та розвитку правозахисного руху (приклади успішного правозахисного активізму): навчальний посібник. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 227 с.;

Статут Організації Об’єднаних Націй. URL: http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf;

Декларація про право та обов’язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та основні свободи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_349;

Статут Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_014;

Принципи, що стосуються статусу національних установ, що займаються заохоченням і захистом прав людини. URL: http://notorture.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Parizki-printsipi.pdf;

Resolution CM/Res (2016)3. Participatory status for international non-governmental organisations with the Council of Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 6 July 2016 at the 1262ndmeeting of the Ministers' Deputies). URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx? ObjectId= 090000168068824c;

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200;

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b09;

Європейська конвенція про здійснення прав дітей. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_135;

Конвенція про охорону біологічного розмаїття. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ =laws/show/995_030;

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044;

Конвенція про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступі до правосуддя з питань, що стосується навколишнього середовища. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015;
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.