ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко

Анотація


У статті на основі аналізу норм чинного законодавства та практики його реалізації, а також наукових праць з дослідження правових проблем забезпечення екологічної безпеки нашої держави розглянуто основні напрями і форми взаємодії органів екологічного контролю з підрозділами Національної поліції України, виявлено проблеми правового регулювання цієї взаємодії та вносяться пропозиції щодо підвищення її ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію: Постанова КМУ від 19 квітня 2017 року № 275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п#Text.

Ковальська В.В. Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави: монографія. Харківський національний ун-т внутрішніх справ. Харків: Золота миля, 2008. 503 с.

Ковальська В. В. Нормативно-правове забезпечення взаємодії міліції з іншими правоохоронними органами України. Наше право / Our law . 2008. № 3. С. 39–44.

Гаманюк В.Б. Діяльність Національної поліції України з дотримання державних екологічних гарантій: теоретико-методологічний аспект. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. Вип. 3. С. 150–161.

Комарницький В.М., Єрофеєв М.І. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2017. №1 (77). С. 150–156.

Куліш А.М. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 11. С. 90–93.

Казанчук І.Д. Адміністративно-правова система суб’єктів охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в Україні. Право і суспільство. 2016. № 5. С. 95–102.

Казанчук І.Д. Компетенція органів Національної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах. Наше право. 2017. № 1. С. 54–62.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 11. Ст. 50.

Про національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон УРСР від 07.12.1984 р. № 8073-Х. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Про міліцію: Закон УРСР від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1991. № 4. Ст. 20.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.