ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (ДЕРЖАВИ) ТА ПОКАРАНЬ ЗА ЇХНЄ ВЧИНЕННЯ В ПЕРШІ РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

І. О. Єна

Анотація


Метою статті є проведення історико-правового аналізу порядку правового регулювання злочинів та покарань проти основ національної безпеки (держави) з моменту становлення радянської влади і в перші роки розвитку радянської правової системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Декреты Советской власти. Т. 1. Москва, Гос. изд-во полит. литературы, 1957.626 с;

Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 2012. 267 с.

Єрєгян А.Р. Формування системи покарань в Київській Русі: аналіз основних джерел права ІХ–ХІІ ст. Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 55–58;

История советского уголовного права / А.А. Герцензон и др. Москва: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. 466 c.

Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації): монографія / О.Ф. Бантишев, О.В. Шамара. Вид. 3-є, перероб. та доп. Луганськ: Віртуальна реальність, 2014. 240 с.

Луценко Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України: монографія. Xарків: Право, 2015. 200 с.

Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР: 1917–1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. Москва: Гос. издательство юрид. лит., 1953. 464 с.

Шинкарьов Ю.В. Спеціальні засади призначення покарання в руській правді. Зб. наук. праць Харківськ. нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Сер. «Право». Харків: Наук. видання. Вип. 28. 2018. С. 106–114;

Шинкарьов Ю.В. Спеціальні засади призначення покарання за Литовськими статутами. Зб. наук. праць Харківськ. нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Сер. «Право». Харків: Наук. видання. Вип. 29. 2019. С. 80–86.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2020.32.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.