ДОГОВІР АУТСТАФІНГУ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ, ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІСТОТНІ УМОВИ

Ю. А. Тобота

Анотація


У статті досліджуються особливості суб’єктного складу, істотні умови та юридична характеристика договору аутстафінгу. На підставі проведеного аналізу автором надається власне визначення поняття договору аутстафінгу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Харьковская цивилистическая школа: о договоре: монография / И. В. Спасибо- Фатеева и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2017. 576 c.;

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. Офіційний Вісник України. 2010. № 92. Ст. 3248;

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356;

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Cт. 144;

Комарова В. Сучасні тенденції впровадження лізингу персоналу в менеджмент готельно-туристичної індустрії. Ефективність державного управління. 2011. Вип. 26. C. 349–350;

Барбашин С. Аутсорсинг&Аутстафінг: користь чи шкода? Юридичний Вісник України. 2016. № 18 (6–12.05). С. 10–13;

Олюха В. Аутстафінг у капітальному будівництві. Підприємництво, господарство, право. 2013. № 12. С. 39–43;

Шевченко Л., Шевченко Е. Теоретические и практические проблемы определения содер- жания гражданско-правовых договоров и круга их существенных условий. Хозяйство и право. 2006. № 12. C. 26–36;

Про зайнятість населення: Закон України від 05.12.2012 № 5067-VI. Офіційний Вісник України. 2012. № 63. Ст. 2565;

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Дод. до № 50.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.