НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ, ЩО ВТІЛЮЮТЬ СВОБОДУ ВОЛІ ПРАЦІВНИКА Й РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

О. О. Коваленко

Анотація


Метою статті є характеристика новел правового регулювання випробу-вання при прийнятті на роботу, що втілюють свободу волі працівника й роботодавця як сторін трудового договору. Автором аргументується позиція, що припинення трудового договору на підставі встановленої під час випробування при прийнятті на роботу невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, відбувається внаслідок прояву волі роботодавця. Доводиться, що у питанні припинення трудового договору внаслідок непроходження випробування, доцільно виходити з того, хто встановлює невідповідність займаній посаді чи виконуваній роботі, а отже йому має належати рішення про незадовільне випробування і, як наслідок, саме йому має належати ініціатива на припинення трудового договору з таким працівником. Дана підстава міститься у окремій статті чинного КЗпП України у п. 11 ст. 40, що містить загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця.

Ключові слова


випробування при прийнятті на роботу, воля, свобода волі, праців-ник, роботодавець, трудовий договір, трудові правовідносини, правове регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко О.О. Випробування при прийнятті на роботу, як умова, що втілює волю сторін при укладенні трудового договору. Збірник наукових праць Харківського націо-нального педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Сер. Право. 2009. Вип. 12. С.31–34;

Коваленко О.О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Х. : ХНАДУ, 2015. 362 с.;

Процевський О.І. Правові наслідки домовленості сторін про випробування при прийнятті на роботу. Збірник наукових робіт ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Серія Право. Харків. 2008 р. №10. С. 37–46;

Процевський О. Випробування при прийнятті на роботу. Юридичний вісник України. 2009. №19;

Процевський О. Випробування при прийнятті на роботу. Юридичний вісник України. 2009. № 20;

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text;

Рішення колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 23.01.2008 р. URL: http://kotsan.com.ua/2008/01/zvilnennya-pid-chas-vyprobuvalnoho-terminu-mozhlyve-i-pid-chas-tymchasovoji-nepratsezdatnostiv/
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.