ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

С. І. Сприндис

Анотація


Зазначено незадовільний соціальний захист працівників правоохоронних органів та визначено проблеми неефективного адміністративно-правового регулювання їхнього соціального захисту. Враховано, що наявні вимоги до працівників правоохоронних органів, їхньої поведінки не лише на службі, але і в побуті, специфічні обмеження не можуть бути відшкодовані тільки грошовим утриманням. Проаналізовані праці вчених-правників, які вивчають питання соціального захисту різноманітних категорій працівників правоохоронних органів. У статті автором було проаналізовано Конституцію України, закони та рішення суду щодо цього питання. Автор дійшов висновку, що соціальний захист працівників правоохоронних органів не повинен обмежуватися тільки матеріальним забезпеченням, а необхідно враховувати можливі часті затримки на роботі та відсутність співробітника в сім’ї, враховувати їхню самоповагу й забезпечення родини

Ключові слова


соціальний захист, правоохоронні органи, працівники право-охоронних органів, соціальне забезпечення, право

Повний текст:

PDF

Посилання


Калашник М. В. соціально-правові гарантії діяльності працівників поліції. Євро-пейські перспективи. 2017. №1. С. 64–68. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/ handle/ 123456789/2937/social_no_pravovi_garantiyi_zabezpechenn.pdf?sequence= 2& isAllowed=y;

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.

Офіційне тлумачення положення статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012 р. URL: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-1.htm;

Андреев В. С. Право социального обеспечения в СРСР. Москва, 1987. 352 с. URL :http://lawlibrary.ru/izdanie9213.html;

Український тлумачний словник, словник синонімів URL: http://getword.ru/ukr/dictionary. php? word=%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0% BD% D0% B8%D0%B9&submit=submit;

Про державний захист працівників суду і правоохо-ронних органі: Закон України від 23 грудня 1993 р. URL: https://kodeksy.com.ua/pro_ derzhavnij_ zahist_pratsivnikiv_sudu_i_pravoohoronnih_organiv/2.htm;

Н. Пададименко. По-няття «соціальне забезпечення працівників правоохоронних органів. Публічне право. 2013. № 3 (11). С. 322–329.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.