МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

А. В. Домбровська, В. В. Марченко

Анотація


У статті проаналізовано основні функції Міністерства оборони України як центрального органу виконавчої влади. Досліджено проблему реформування системи дер-жавного управління, зокрема сектора оборони України. Метою статті є вирішення проблеми впровадження електронного урядування в управлінську систему Міністерства оборони України як ключового напряму реформування сектора оборони України. Серед заходів реформування системи державного управління визначено децентралізацію функцій держави та бюджетних ресурсів, відкритість, прозорість та підзвітність державних органів, а також впровадження електронного урядування – форми організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомуніка-ційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. Запропоновано впровадження електронного урядування в сферу елект-ронних систем обліку матеріально-технічних ресурсів Збройних сил України, створення електронного реєстру військовозобов’язаних, електронного документообігу

Ключові слова


інформатизація, електронне урядування, Міністерство оборони України, реформування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 9. ст. 106;

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України». Введено в дію Указом Президента України від 26 травня 2015 року. №287/20. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/396.html;

Розпорядження Кабі-нету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 20 вересня 2017 р. № 649-р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р#Text;

The Green Paper on the Electronic Governance in Ukraine. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://etransformation. org.ua/ 2014/11/24/355/;

Марченко В. В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: адміністративно-правові засади: монографія. Харків: Панов, 2016. 444 с. С. 82.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.