ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКИХ ПОКАРАНЬ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ

Т. В. Димитрієва

Анотація


У поданій статті досліджуються проблемні питання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом у Кримінальному кодексі України та нормах кодексів зарубіжних країн, порівняння практики застосування норм зарубіжними країнами.
На основі проведеного дослідження норм призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, що містяться в кодексах деяких зарубіжних країн, було виявлено зак-ріплення положень, які встановлюють межі «зниженого» покарання, що може призначатись особі, вихід за які є недопустимим.
На підставі аналізу приписів Кримінального кодексу України, Республіки Білорусь, Італійської Республіки, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина, що закріплюють правила призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом у цій статті формулюються висновки, спрямовані на вдосконалення законодавчої регламентації ст. 69 Кримінального кодексу України.
Подальший аналіз практики застосування норм призначення більш м’якого пока-рання, ніж передбачено законом, що міститься в зарубіжних кодексах, може забезпечити внесення змін до статті 69 КК України, а також вдосконалення застосування аналізованого правового механізму в практиці національного судочинства під час призначення покарань.


Ключові слова


покарання; призначення покарання; більш м’яке покарання, ніж передбачено законом; вдосконалення покарань; порівняльно-правовий аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05 квітня 2001 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#;

Тютюгін В. І., Євдокімова О. В. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2(5). С. 367–371;

Бабанли Р. Ш. Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 488 с.;

Корабель М. Г. Правовий аналіз інституту конфіскації майна в окремих країнах Європейського Союзу: зб. наук праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Харків: Право, 2018. Вип. 28. С. 132–138

Євдокімова О. В. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2017. 19 с.;

Кримінальний кодекс республіки Білорусь. URL: http://etalonline.by/ ?type=text&regnum=HK9900275#;

Кримінальний кодекс республіки Польщі. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110057;

Крилова Н.Е. Кримінальне право зарубіжних країн. 2017. С. 245. URL: https://stud.com.ua/ 67756/ pravo/ kriminalne_pravo_zarubizhnih_krayin.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.